ดร. จอห์น เอลลิส ได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเป็นยี่ห้อแรกของอุตสาหกรรมในปี ค.ศ. 1866 โดย ใช้น้ำมันหล่อลื่นกระบอกสูบเครื่องยนต์ที่พัฒนาขึ้นมาเอง เพื่อป้องกันบ่าวาล์วของเครื่องจักรไอน้ำรูปตัววีติดขัด หลังจากนั้นไม่นานก็ได้จดทะเบียนการค้าผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นภายใต้ชื่อ VALVOLINE เป็นรายแรกของโลก ปัจจุบันผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ดูแลรักษา รถยนต์ของวาโวลีน ได้ถูกผลิตและจำหน่ายมากกว่า 160 ประเทศทั่วโลก