บริษัท วาโวลีน (ประเทศไทย) เป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท วาโวลีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น ภายใต้สัญลักษณ์วาโวลีนได้มีการผลิตและจำหน่ายมากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก

เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายตัวในประเทศไทย เรากำลังมองหาบุคลากรที่มีความมุ่งมั่น และมีความสามารถเพื่อมาร่วมงานกับเรา

Customer Service Officer 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
 • Male or Female / Age 23 – 30
 • Bachelor’s degree in Business Administration or related field
 • Excellent in computer literacy ; MS Office (Excel, PowerPoint)
 • At least 1 year experience in Administration or Support work
 • Friendly, Service-minded and good interpersonal skills

กรอกใบสมัครออนไลน์ ส่งอีเมล์

พนักงานส่งเสริมการขาย (Promotion Officer)ชาย 1 ตำแหน่ง , หญิง 2 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน
 • จัดเตรียมอุปกรณ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตามร้านค้าปลีก
 • นำเสนอและส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์วาโวลีนให้แก่กลุ่มลูกค้าร้านค้าปลีก และร้านค้าตามเขตพื้นที่ภาคต่างๆ
 • ประสานงานกับทีมขายเพื่อวางแผนและดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • สรุปรายงานและรวบรวมข้อเสนอแนะของการจัดกิจกรรม
 • สำรวจข้อมูลคู่แข่งทางการตลาด
คุณสมบัติ
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • บุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะการสื่อสาร และมีความกระตือรือร้น
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
 • เพศชาย สามารถขับรถได้
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

กรอกใบสมัครออนไลน์ ส่งอีเมล์

พนักงานขาย (Commercial & Industrial)2 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

รับผิดชอบนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทให้กับลูกค้ากลุ่ม Commercial & Industrial

คุณสมบัติ
 • ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถนำเสนอ ขายผลิตภัณฑ์ ในเขตที่รับผิดชอบ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และ Service-minded
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน มีความอดทน และรับผิดชอบในหน้าที่
 • มีประสบการณ์งานขาย 3 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ดูแล Modern Trade หรือ Commercial & Industrial จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการสื่อสาร และนำเสนอสินค้าได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครออนไลน์ ส่งอีเมล์

พนักงานขายในเขตพื้นที่ -

รายละเอียดของงาน

รับผิดชอบนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทให้กับลูกค้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติ
 • ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และ มีทักษะนำเสนอสินค้าได้ดี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • หากมีประสบการณ์กลุ่มยานยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครออนไลน์ ส่งอีเมล์

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด (Cash Van)3 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

รับผิดชอบนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทให้กับลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

คุณสมบัติ
 • ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ระดับ ม.6 - ปริญญาตรี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และ มีทักษะนำเสนอสินค้าได้ดี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถกระบะหลังคาสูง เกียร์ธรรมดาได้
 • หากมีประสบการณ์หน่วยรถเงินสดจะพิจารณาเป็นพิเศษ

มีรายได้ประจำ คอมมิชชั่น และสวัสดิการต่างๆ

กรอกใบสมัครออนไลน์ ส่งอีเมล์