บริษัท วาโวลีน (ประเทศไทย) เป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท วาโวลีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น ภายใต้สัญลักษณ์วาโวลีนได้มีการผลิตและจำหน่ายมากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก

เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายตัวในประเทศไทย เรากำลังมองหาบุคลากรที่มีความมุ่งมั่น และมีความสามารถเพื่อมาร่วมงานกับเรา

Sales Commercial & Industrial1 Position

รายละเอียดของงาน

รับผิดชอบนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทให้กับลูกค้ากลุ่ม Commercial & Industrial

คุณสมบัติ
 • ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถนำเสนอ ขายผลิตภัณฑ์ ในเขตที่รับผิดชอบ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และ Service-minded
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน มีความอดทน และรับผิดชอบในหน้าที่
 • มีประสบการณ์งานขาย 3 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ดูแล Modern Trade หรือ Commercial & Industrial จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการสื่อสาร และนำเสนอสินค้าได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่งอีเมล์

Sales Executive (ภาคตะวันออก )1 Position

รายละเอียดของงาน

รับผิดชอบนำเสนอขาย น้ำมันเครื่องและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นทุกชนิด ของบริษัทให้กับลูกค้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติ
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และมีทักษะนำเสนอขายสินค้าได้ดี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และมีรถยนต์ส่วนบุคคล
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย 3 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ด้านยานยนต์และผลิตหล่อลื่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่งอีเมล์

Technical Service Engineer 1 Position

Job Overview
         Responsible for day to day inquiry from customers/sales and marketing teams on various aspects related to lubricant business either on fundamentals or applications. Also conduct product knowledge/application session for sales & marketing team / key customers. Coordinate field trials on product evaluation / obtain proof of performance testimonial. Attend to customer complaints related to product and application and resolve.
Key Responsibilities
 • Provide feedback of any inquiries lubricant related issues.
 • Conduct training either for staff & customers.
 • Give recommendation on product for various application.
 • Assist sales & marketing for all related communication ie digital media, sales tools.
 • Conduct field trial for industrial and fleet customers.
 • Coordinate Used oil Analysis service to large customers. Provide suitable interpretation and recommendation on oil drain extension
 • Attend to Customer complaints on products.
Key Competencies
 • Male or Female, age between 20-35 years old.
 • Bachelor Degree in Engineering - Mechanical / Automotive / Industrial or Chemical.
 • Minimum of 3 years of experience in Lubricant company or related business - Automotive Industry - Tyres / Bearings / Other Auto Parts / Large Organized On highway or Off highway fleet
 • Lubricant, chemical, or automotive knowledge . Good presentation and communication skill.
 • Good command over Thai and English (both written and spoken).
 • Computer literacy, use of MS Office is a must. Strong analytical and presentation skills.
 • High level of integrity.
 • Ability to work under pressure and meet timelines.
 • Ability to think creatively to keep up with customer needs and growth of business.

ส่งอีเมล์

IT Programmer 1 Position

Key Responsibilities:
 • Customizing and developing new forms.
 • Preparation of technical documentation.
 • Maintain SQL Database.
 • Develop program meet with user requirement.
Key Competencies:
 • Bachelor of Engineering, IT, Accounting.
 • At least 2 years working experience in software development.
 • Knowledge of managing Applications. Having prior SAP Business One experience is a plus.
 • Knowledge of accounting process/ order management is a plus.
 • Knowledge of database and SQL queries.
 • Knowledge of Microsoft SQL, VB, VB.net, Crystal Report.
 • Knowledge of Microsoft Excel VBA.
 • Knowledge of internet technologies & Security Assessments.
 • Good interpersonal & problem-solving skills required.

ส่งอีเมล์

Senior Accounting Officer1 Position

Job Overview
         This position will support the finance and business to support company's growth and to provide solutions for continuous improvements with a strong drive for results compliance with Accounting Standard, Tax, and legal.
Key Responsibilities
 • Secure that company practice is compliance with tax regulations, tax code, etc.
 • Control and measure efficiency of expenses.
 • Deliver accurate and complete statutory reports and management reports on time in accordance with IFRS, TFRS, SOX, global guidelines, and legal requirements.
 • Initiate, lead, and drive continuous improvements e.g. contract management, etc.
 • Monitor, control, review, and analyze financial statements with budget as well as support budget and forecast.
 • Collaborate with team to support goals and objectives of department and business.
Key Competencies
 • Age between 28-40 years old.
 • Bachelor degree in Accounting or Finance (or higher).
 • At least 5-years experience in finance and reporting area.
 • Prefer experience in International company.
 • CPD, CPA (will be advantage).
 • Strong Excel, Word, Power Point Presentation etc. and knowledge in SAP B1 is preferable.
 • Proficient in English and Communication.
 • Strong analytical and technical Skills: IFRS, TFRS, Tax, Internal control, legal, etc.
 • Some experience in project management is preferable.

ส่งอีเมล์

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทร: 0-2618-2790-5
Fax: 0-2618-2796
E-mail: Careerthai@valvoline.com