ทำความรู้จัก Eco-Car รถยนต์ทางเลือกใหม่ เพื่อการประหยัดน้ำมัน

โดยข้อกำหนดสำหรับ Eco Car นั้น ต้องเป็นรถยนต์ที่ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งค่ายรถยนต์ต้องมีการพัฒนาเครื่องยนต์ โดยข้อกำหนดถูกแบ่งออกเป็น 2 เฟส ดังนี้

  • รถ Eco Car เฟส 1 ต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมลพิษ EURO4 ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ (CO2) ไม่เกิน 120 กรัมต่อระยะทาง 1 กิโลเมตร และต้องมีอัตราสิ้นเปลืองน้ามันเชื้อเพลิง ไม่ต่ำกว่า 20 กิโลเมตรต่อลิตร เช่น Mitsubishi Mirage, Nissan Almera และมีข้อกำหนดในด้านขนาดเครื่องยนต์ โดยเครื่องยนต์เบนซิน จะต้องมีขนาดไม่เกิน 1,300 cc และไม่เกิน 1,400 cc สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล
  • Eco Car เฟส 2 ได้มีการเพิ่มข้อกำหนด โดยใช้มาตรฐานมลพิษ EURO5 ซึ่งสามารถปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ (CO2) ได้ไม่เกิน 100 กรัมต่อระยะทาง 1 กิโลเมตร และต้องมีอัตราสิ้นเปลืองน้ามันเชื้อเพลิง ไม่ต่ำกว่า 23.25 กิโลเมตรต่อลิตรเช่น Mazda 2, Toyota Yaris Ativ รวมถึงรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวล่าสุดอย่าง Suzuki Swift สำหรับข้อกำหนดขนาดเครื่องนั้นนั้น Eco Car เฟส 2 ได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใหม่ในส่วนของเครื่องยนต์ดีเซล โดยเครื่องยนต์ดีเซลนั้นจะต้องมีขนาดไม่เกิน 1,500 cc และสำหรับเครื่องยนต์เบนซินยังคงใช้มาตรฐานเดิม ที่กำหนดขนาดไว้ไม่เกิน 1,300 cc

นอกจากข้อกำหนดด้านการประหยัดน้ามันและเกณฑ์มาตรฐานด้านมลพิษ อีกหนึ่งข้อกำหนดสำหรับรถ Eco Car ที่สำคัญนั่นก็คือมาตรฐานด้านความปลอดภัย

ซึ่งจะต้องมีระบบ Passive Safety หรือระบบที่ช่วยลดอันตรายให้แก่ผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุ โดยรถ Eco Car ทั้ง 2 เฟสนั้น ต้องมีคุณสมบัติป้องกันผู้โดยสารจากการชน ตามข้อกำหนด UNECE R94, R95 ซึ่งคืออุปกรณ์ต่างๆ อาทิเช่น เข็มขัดนิรภัย ถุงลมนิรภัย

และสำหรับรถ Eco Car เฟส 2 ต้องมีระบบความปลอดภัยในส่วนของ Active Safety ที่เพิ่มขึ้นมา เช่น ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) ระบบควบคุมการทรงตัว (ESC/ESP/VSC) โดยระบบเหล่านี้ต้องเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในทุกรุ่นย่อย

รวมแล้วจะเห็นได้ว่าอีโคคาร์นั้นไม่ใช่รถยนต์ราคาถูกไร้คุณภาพตามที่หลายท่านเข้าใจ แต่เป็นรถยนต์ที่มีมาตรฐานต่างๆรองรับมากมาย และยังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ในการเก็บภาษีสรรพสามิตที่ต่ำกว่ารถประเภทอื่นๆ ทำให้รถอีโคคาร์มีราคาเริ่มต้นที่ไม่สูง เพื่อการปกป้องเครื่องยนต์สำหรับรถอีโคคาร์ วาโวลีน ขอแนะนำ “ซินพาวเวอร์ อีโค SAE 0W-20” น้ำมันเครื่องยนต์เบนซินสังเคราะห์ ผลิตจากเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการหล่อลื่นและปกป้องเครื่องยนต์ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประหยัดน้ามันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่องวาโวลีน Synpower Eco ได้รับมาตรฐาน API SN, ILSAC GF-5 เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซินรุ่นใหม่ที่ต้องการน้ามันหล่อลื่นที่มีความหนืด 0W-20 เช่น รถอีโค คาร์

ทำความรู้จัก Eco-Car รถยนต์ทางเลือกใหม่ เพื่อการประหยัดน้ำมัน