หม้อน้ำรถยนต์ จุดเล็กๆ ที่ไม่ควรละเลย

เนื่องจากหน้าที่สำคัญของหม้อน้ำก็คือ ระบายความร้อนจากเครื่องยนต์ให้ลดลง เพราะการจุดระเบิดเชื้อเพลิง ในห้องเผาไหม้ นั้นทำให้อุณหภูมิของตัวเครื่องสูงมาก จึงต้องอาศัยน้ำเป็นตัวนำพาความร้อนจากเครื่องยนต์มาลดอุณหภูมิลง จนเครื่องยนต์สามารถทำงานได้ต่อไป หลักการทำงานคือน้ำที่อยู่ในหม้อน้ำ จะไหลเวียนไปตามท่อที่อยู่รอบๆเครื่องยนต์แถวห้องจุดระเบิด แล้วไหลกลับออกมาที่หม้อน้ำเพื่อระบายความร้อนออก ก่อนที่จะกลับเข้าไปรับความร้อนจากเครื่องยนต์ต่อไป สร้างแรงผลักโดยปั๊มน้ำโดยมีวาล์วน้ำคอยปิด-เปิดควบคุมการไหลของน้ำเพื่อให้อุณหภูมิของเครื่องอยู่ในจุดที่เหมาะสมกับการทำงาน

ถ้าหม้อน้ำมีอาการผิดปกติ ไม่ว่าจะเป็นอาการน้ำรั่ว จากทางตัวหม้อน้ำ, ฝา หรือจุดอื่นๆ หรือปั๊มน้ำไม่ทำงาน หรือวาล์วน้ำไม่เปิด จนทำให้ไม่สามารถระบายความร้อนจากเครื่องยนต์ได้ ถ้าปล่อยให้เครื่องยนต์ ร้อนมากเกินไป หรือที่เรียกกันว่า Overheat จะส่งผลให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายจากความร้อนสูงได้ ทั้งปะเก็นฝาเครื่องรั่วหรือแตก, ฝาสูบโก่ง, น้ำรั่วเข้าห้องจุดระเบิด เป็นต้น

สำหรับวิธีการดูแลรักษาหม้อน้ำให้พร้อมใช้งานมีดังนี้

  1. ตรวจสอบน้ำในหม้อน้ำให้เต็ม และน้ำในหม้อพักให้อยู่ในระดับที่กำหนดไว้ โดยในหม้อพักน้ำห้ามเติมน้ำให้เต็มหม้อเด็ดขาด เพราะจะทำให้น้ำมีการดึงออกจากหม้อน้ำทิ้งไปหมดได้ แนะนำให้อย่างน้อยตรวจสอบสัปดาห์ละ 1 ครั้ง แต่ถ้าหม้อน้ำเคยมีปัญหามาก่อนแล้ว แนะนำให้ตรวจสอบทุกวัน
  2. เติมน้ำยารักษาหม้อน้ำที่มีคุณภาพ อย่างเช่น Valvoline Super Coolant ที่ช่วยให้การระบายความร้อนดีกว่าน้ำปกติ, ลดการเกิดตะกรันหรือสนิมในหม้อน้ำ, ลดการระเหยของน้ำได้ ทำให้การทำงานของหม้อน้ำมีประสิทธิภาพกว่าเดิม
  3. ถ้าหากพบว่าต้องเติมน้ำเพิ่มเข้าหม้อน้ำบ่อยครั้ง ควรตรวจสอบหารอยรั่ว โดยดูจากรอยหยดน้ำที่มีสีเดียวกับน้ำยารักษาหม้อน้ำ เมื่อพบแล้วให้นำรถเข้าแก้ไขที่ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมทันที

โดยปกติแล้วจะแนะนำให้ล้างหม้อน้ำเพื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำและน้ำยารักษาหม้อน้ำใหม่ทุกๆ 1 ปี แต่ถ้าใช้น้ำยารักษาหม้อน้ำที่มีประสิทธิภาพสูง ก็อาจจะเปลี่ยนถ่ายทุก 2 ปี ดังนั้นการเลือกน้ำยาหม้อน้ำจึงเป็นเรื่องสำคัญ วาโวลีนขอแนะนำ Valvoline Super Coolant น้ำยารักษาหม้อน้ำคุณภาพสูง มีส่วนผสมของสารเอทิลีน ไกลคอล ให้การใข้งานในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง ใข้ได้ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล รถกระบะ และรถบรรทุกหรือรถโดยสารงานหนัก ช่วยปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์และหม้อน้ำ ไม่กัดกร่อนชิ้นส่วนโลหะ ให้การป้องกันการกัดกร่อนและสนิมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

เพิ่มเติม : Valvoline Super Coolant