การดูแลยางรถยนต์ที่คนใช้รถควรรู้

วิธีดูขนาดของยาง
ยกตัวอย่างเช่น 205/45 R17

  • 205 หมายถึงขนาดความกว้างของหน้ายาง มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร
  • 45 เป็นตัวเลขบอกความสูงของแก้มยาง มีหน่วยเป็น % เช่น ความกว้างของยางอยู่ที่ 205 มม. กับความสูงแก้มยาง 45% ก็เท่ากับว่ายางเส้นนี้ มีความสูงแก้มยางจริงๆ คือ 45% ของ 205 ก็เท่ากับ 123 มม.
  • R17 ตัวอักษร R เป็นตัวบอกว่า ยางเส้นนั้นเป็นยางเรเดียล ส่วน 17 เป็นตัวเลขบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของยางที่ใช้กับล้อขนาดต่างๆ

วิธีดูแลยางรถยนต์เบื้องต้น

  • ควรตรวจสอบแรงดันยางให้เหมาะสมกับการใช้งาน ปกติจะมีคำแนะนำแต่ละรุ่นไว้ที่คู่มือการใช้รถและที่เสาประตูหน้า แต่โดยเฉลี่ยทั่วไปสำหรับรถยนต์ใช้งานส่วนตัว จะอยู่ที่ประมาณ 30-35 PSI และรถสำหรับบรรทุก อยู่ที่ประมาณ 35-45 PSI โดยควรตรวจสอบอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
  • ตรวจสอบดอกยางอย่างสม่ำเสมอหลังการใช้งานไปแล้วเกิน 6 เดือน หรือเกิน 40,000 กิโลเมตร คอยดูให้ดอกยางหนาเกินสะพานยาง (เส้นยางที่พาดขวางในร่องยาง) ถ้าหากดอกยางสึกมากถึงสะพานยาง ให้รีบเปลี่ยนเป็นเส้นใหม่ทันที
  • หากพบรอบแตก ปริ ที่แก้มยาง ให้รีบทำการเปลี่ยนยางเส้นนั้นทันที โดยต้องตรวจสอบเป็นประจำ ถึงแม้ว่าจะเป็นยางเส้นใหม่ก็ตาม เพราะอาการปริแตกของยาง อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจากการใช้งานหรือจากความผิดพลาดในการผลิต