สิ่งสำคัญที่ไบค์เกอร์ควรรู้ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนออกทริป

ตรวจสอบรถให้พร้อมก่อนออกเดินทาง
ยานพาหนะคือส่วนสำคัญที่สุดในการพาเราไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัย ดังนั้นการตรวจเช็ครถจักรยานยนต์ก่อนออกเดินทางจึงเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด ควรตรวจเช็คทั้งยางรถว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และเหมาะกับการเดินทางในทริปนั้นหรือไม่, ตรวจเช็คอุปกรณ์เบรกทั้งหมดทั้งผ้าเบรก, น้ำมันเบรก อยู่ในสภาพปกติหรือไม่ รวมทั้งเครื่องยนต์ว่ายังอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน น้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายเมื่อไหร่ ถ้าใกล้เปลี่ยนถ่ายแล้ว ก็ให้ทำการเปลี่ยนเลย สามารถเลือกน้ำมันเครื่องจักรยานยนต์ที่มีคุณภาพสูงจากวาโวลีนได้เลยครับ

เตรียมความพร้อมให้ร่างกายก่อนออกเดินทาง
ร่างกายของเราก็เป็นอีกส่วนสำคัญมากไม่แพ้จักรยานยนต์เลย โดยเฉพาะการออกทริปที่มีระยะทางไกล อาจต้องเจอทั้งแดดแรง, อุณหภูมิสูง ยิ่งถ้าโชคร้ายอาจจะเจอฝนเข้าไปด้วย ถ้าร่างกายไม่แข็งแรงมากพอ อาจทำให้ทริปนั้นไม่มีความสนุก แถมอาจเกิดอันตรายได้ด้วยครับ ถ้ารู้ตัวว่ามีแผนออกทริปก็อย่าลืมเตรียมฟิตร่างกายกันไว้ก่อนเดินทางนะครับ

จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นให้ครบถ้วน
สิ่งของที่ควรต้องติดเอาไปด้วย นอกจากอุปกรณ์มาตรฐานพวก หมวกกันน็อค, เสื้อแจ็คเก็ต, ถุงมือ เป็นต้นแล้ว อุปกรณ์อื่นเพิ่มเติมก็สำคัญ แต่ขึ้นอยู่กับจุดหมายปลายทางและเส้นทางที่เราต้องไปครับ ถ้าเป็นทริประยะสั้น อยู่แถบเมืองหรือเส้นทางหลัก สัมภาระที่สำคัญก็คงเป็นพวกเงิน, โทรศัพท์ อุปกรณ์ซ่อมรถเบื้องต้น เป็นต้น แต่ถ้าเป็นทริประยะทางไกล หรือทริปลุยป่าฝ่าดง ก็คงต้องมีอุปกรณ์อื่นเพิ่มเติม เช่น อาหาร,อุปกรณ์ทำอาหาร, อุปกรณ์สำหรับค้างแรม, น้ำมันสำรอง รวมทั้งยาสามัญประจำบ้านต่างๆ ด้วยครับ

ตรวจสอบเส้นทางและระยะทางให้เหมาะกับรถ
ก่อนออกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางทุกครั้ง ควรต้องหาเส้นทางที่เหมาะกับรถของเรา ว่าจะสามารถไปได้หรือไม่ โดยเฉพาะไบค์เกอร์ที่ต้องการออกทริปแบบเข้าป่า หรือไปแถบทุรกันดาร ควรต้องรู้ว่าปั๊มน้ำมันที่เป็นปั๊มสุดท้ายก่อนจะถึงจุดหมายปลายทางคืออยู่ตรงไหน เพื่อจะได้เตรียมเชื้อเพลิงให้เต็มถังก่อนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการเดินทาง ถ้าวางแผนการเดินทางไม่ดี อาจจะส่งผลให้เราต้องติดค้างรอความช่วยเหลือจากคนอื่นในจุดที่ไม่ต้องการให้เกิดก็เป็นได้ครับ

ก่อนออกทริปทุกครั้งอย่าลืมเลือกเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์วาโวลีนทุกครั้งนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก! http://www.valvoline.co.th/our-products/engine-oil/mco.php