จารบี สารหล่อลื่นสำคัญที่ห้ามมองข้าม

จารบี เป็นสารช่วยหล่อลื่น ผลิตมาจากน้ำมันพื้นฐานผสมกับสารเพิ่มคุณภาพที่อยู่ในสภาพกึ่งแข็งกึ่งเหลว หน้าที่หลักคือหล่อลื่นจุดเสียดสีต่างๆ ที่ไม่สามารถใช้น้ำมันหล่อลื่นปกติได้ เช่นจุดเชื่อมต่อช่วงล่าง, ลูกปืน, ลูกหมากปีกนก, ชุดเพลาขับเคลื่อน เป็นต้น คุณสมบัติที่ดีของจารบีคือ สามารถเกาะจับชิ้นส่วนที่สัมผัสได้ดี ทำงานได้ในอุณหภูมิทั้งต่ำและสูง ทนแรงเสียดสีได้สูง จึงเหมาะกับการใช้งานในจุดที่ต้องการลดแรงเสียดสีที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ต้องการการยึดเกาะสูง ป้องกันการสะบัดหลุดในจุดที่ไม่ต้องการเปลี่ยนหรือถอดบ่อย

ในรถยนต์ที่ใช้งานทั่วไปนั้น การใช้จารบีถูกแบ่งง่ายๆเป็น2 จุดใหญ่คือ

1. จุดที่เปลี่ยนไม่บ่อย, อายุการใช้งานยาวนาน หรือจุดอับที่ปิดสนิทไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนจาระบี เช่น ในชุดเพลาขับ, ในชุดช่วงล่าง เป็นต้น โดยจุดเหล่านี้จะถูกอัดมาแล้วจากโรงงาน อยู่ในชุดที่ปิดสนิท เพราะส่วนใหญ่ใช้งานเป็นจารบีประเภท NGLI class 2 ชนิด Lithium soap calcium

2. จุดที่เปลี่ยนจาระบีได้เอง หรือจุดที่เปลี่ยนบ่อยเช่น ในชุดลูกปืนล้อที่ไม่เชื่อมต่อกับเพลาขับ (ล้อหลังในรถยนต์ขับหน้า, ล้อหน้าในรถยนต์ขับหลัง) แต่ก็มีบางรุ่นที่ใช้แบบชุดลูกปืนสำเร็จ ที่ยกเปลี่ยนทั้งชุดพร้อมจารบีที่อัดมาพร้อมเลย

สำหรับการเลือกใช้จารบีในจุดที่ต้องเปลี่ยนนั้น ก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน ควรต้องมีคุณสมบัติทนอุณหภูมิสูง , สามารถป้องกันการสึกหรอได้ดี, ลูกปืนมีอายุการใช้งานยาวนาน, ทนการชะล้างจากน้ำได้ดี ซึ่งผลิตภัณฑ์วาโวลีน สามารถตอบโจทย์ดังกล่าวได้อย่างดีเยี่ยม นั่นคือ VALVOLINE PREMIUM MP3 GREASE จารบีอเนกประสงค์เหมาะสำหรับลูกปืนล้อรถยนต์ รถบรรทุก รถโดยสารขนาดใหญ่และรถกระบะ ตลอดจนลูกปืนในงานอุตสาหกรรม ดังนั้นเมื่อต้องใช้งานจารบีครั้งต่อไป ต้องเลือกใช้VALVOLINE PREMIUM MP3 GREASE เท่านั้นครับ