EGR คืออะไร นักเลงกระบะสายซิ่งควรรู้

EGR หรือ Exhaust Gas Recirculation คือระบบที่ใช้ในการดึงไอเสียจากท่อไอเสียกลับมาหมุนเวียน กลับมาเผาไหม้ร่วมกับ อากาศดีเพื่อให้มีไอเสียที่ดีขึ้น ลดปริมาณแก๊สไนโตรเจนออกไซด์

หลักการทำงานก็คือ เมื่ออากาศในห้องจุดระเบิดถูกคายออกมา ECU จะทำหน้าที่ตรวจจับว่า อากาศนั้นมีค่ามลพิษเกินกว่าที่กำหนดหรือไม่ ถ้าเกินประมาณ 5-15% ของอากาศชุดนั้นจะถูกวาล์ว EGR เปิดรับ เพื่อนำกลับไปผสมกับไอดีที่ดูดมาจากภายนอก เข้าไปทำการเผาไหม้ในห้องจุดระเบิดใหม่อีกครั้ง ทำให้มลพิษที่เผาไม่หมดในครั้งแรก ถูกเผาไหม้ไปอีกครั้งจนสามารถปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมได้

แต่ก็มีขาซิ่งบางคนที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลมองว่า การนำเอาอากาศที่ไม่สะอาด 100% กลับเข้าไปอยู่ในห้องจุดระเบิดอีกครั้ง จะทำให้เครื่องยนต์มีกำลังลดลง จึงได้มีการหยุดการใช้งานระบบด้วยการใส่ตัวอุดที่ทางเข้าของตัววาล์ว ทำให้ไม่มีอากาศที่เคยจุดระเบิดแล้วเผาไหม้ไม่สมบูรณ์กลับไปผสมกับอากาศดีอีก เท่านี้ก็รู้สึกว่าเครื่องยนต์แรงขึ้นตั้งแต่รอบต่ำแล้ว เพราะในห้องเผาไหม้มีแต่อากาศบริสุทธิ์เข้าไป

แต่ข้อเสีย คือ ส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิงจะบางลง เนื่องจาก ECU จะประมวลผลและสั่งการจ่ายน้ำมัน จากการควบรวมไอเสียหมุนกลับที่มากขึ้น ส่งผลให้เครื่องยนต์ร้อนขึ้น เสี่ยงต่อการพังเสียหายมากขึ้น อีกประการหนึ่ง คือ ตัวกรองไอเสีย Catalytic Converter จะทำงานหนักและเสี่ยงต่อการอุดตันรวดเร็วขึ้น จากไอเสียที่มีปริมาณมากขึ้น เป็นลำดับต่อไป

การอุด EGR นั้น ยังไม่มีบทพิสูจน์ที่ชัดเจนว่ามันสามารถช่วยให้เครื่องยนต์วิ่งดีขึ้น, แรงขึ้นจริงหรือไม่ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนก็คือ อากาศจะต้องรับมลพิษจากเครื่องยนต์ เนื่องจากหลังอุด EGR เมื่อเครื่องยนต์จุดระเบิด ไอเสียทั้งหมดจะถูกปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม และทำให้เกิดมลพิษทางอากาศตามมาอย่างแน่นอนครับ