SAE 10W-40

แมกซ์ไลฟ์ ดีเซล ฟูลลี่ ซินเธติค น้ำมันเครื่องสังเคราะห์คุณภาพสูง ออกแบบเฉพาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่ผ่านการใช้งานเกินกว่า 75,000 กม. ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง ผสมสารเพิ่มคุณภาพ Multi-life™ Additives ลิขสิทธิ์เฉพาะของวาโวลีน เพื่อการปกป้องสูงสุด เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลและเครื่องยนต์ดีเซลุกชนิด ทั้งปิคอัพ 4x2 และ 4x4 รถตู้และรถเก๋งเครื่องยนต์ดีเซล ทั้งที่ใช้ระบบ CDI} TDI} ZDI} Turbo Charge และ VG Turbo ทุกประเภท

มาตรฐาน

API CI-4 PLUS

ขนาดบรรจุ

1 ลิตร, 6 ลิตร