พันธะสัญญาของเรา คือการนำ "ความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ที่ได้ปฏิบัติจริง" มาสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่ลูกค้าทุกวัน ขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความรวดเร็ว และความเป็นเลิศ เราจะเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจการดูแลรักษาเครื่องยนต์และยานยนต์ระดับโลก

ผู้นำด้านนวัตกรรม

บริษัทวาโวลีน มีเครือข่ายห้องปฏิบัติการอยู่ทั่วโลก สำหรับการวิจัยพัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์ คุณภาพสูงเหล่านี้ให้มีมาตรฐานสูงกว่าข้อกำหนดของอุตสาหกรรม ซึ่งผู้ใช้ทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มยานยนต์ และกลุ่มอุตสาหกรรมสามารถมั่นใจได้ว่าเครื่องยนต์ เครื่องจักรที่ใช้ผลิตภัณฑ์วาโวลีนจะทำงานเต็มสมรรถนะด้วยประสิทธิภาพสูงสุด

คุณภาพที่ยาวนานกว่าศตวรรษ

ด้วยความสำเร็จกว่า 150 ปี แบรนด์วาโวลีนได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำทั้งด้านคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์และบริการ ด้วยจำนวนลูกค้านับล้านคนทั่วโลกคุณภาพที่ยังคงอยู่ตลอดไป

ดร. เอลลิส ได้แนะนำแบรนด์ที่แสดงถึงนวัตกรรมและคุณภาพ แม้ว่าอุตสาหกรรมน้ำมันหล่อลื่นได้ มีการเปลี่ยนไปอย่างมากมายนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา แต่ความศรัทธาและความตั้งใจจริงที่จะส่ง มอบผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นที่ก้าวล้ำยังคงมีอยู่ในผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงของวาโวลีน