ย้อนเรื่องราวสู่จุดเริ่มต้นของนวัตกรรมน้ำมันหล่อลื่นยี่ห้อแรกของโลก