ค่านิยมองค์กร

  • ทุกสิ่งเริ่มจากบุคลากรของเรา
  • ความปลอดภัย คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญก่อนเสมอ
  • เรายึดมั่นที่จะมุ่งสู่ชัยชนะ... ด้วยวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง
  • เราทำงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ ยินดีกับความสำเร็จ และสนุกกับการทำงาน
  • เรามุ่งมันพากเพียร เพื่อความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

คำปฏิญาณ

พันธะสัญญาของเรา คือการนำ "ความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ที่ได้ปฏิบัติจริง" มาสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่ลูกค้าทุกวัน ขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความรวดเร็ว และความเป็นเลิศ

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจการดูแลรักษาเครื่องยนต์และยานยนต์ระดับโลก เราจะเร่งการเติบโตของธุรกิจไปทั่วโลก โดยเพิ่มการมุ่งเน้นและลงทุนในด้าน :

  • แบรนด์วาโวลีน ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการที่เหนือกว่า
  • รูปแบบการบริการค้าปลีกที่ดีที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มความรวดเร็ว สร้างนวัตกรรม และเพิ่มประสิทธิภาพในทุกด้านของธุรกิจ
  • สัมพันธภาพอันแข็งแกร่งที่เพิ่มคุณค่า กับพันธมิตรทางธุรกิจ

ผู้เชี่ยวชาญจากประสบการณ์ที่ได้ปฏิบัติจริง — สร้างพลังขับเคลื่อนทั่วโลก