หลักปรัชญาในการดำเนินการของวาโวลีน แสดงผ่านวิสัยทัศน์ขององค์กรว่า Valvoline จะเป็นที่รู้จักทั่วโลกจากผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง บริการดีเยี่ยม และบุคลากรที่เป็นเลิศ

บริษัท วาโวลีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยเริ่มจำหน่ายสินค้าออกสู่ตลาดเมื่อต้นปี 2541 โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิต นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการหล่อลื่นทุกประเภท ภายใต้เครื่องหมายการค้าและคุณภาพมาตรฐานของ วาโวลีน (Valvoline) สหรัฐอเมริกา จนปัจจุบันวาโวลีนได้รับการตอบรับอย่างดีและเป็นที่นิยมด้านคุณภาพจากกลุ่มผู้ใช้ในตลาดเมืองไทยอย่างกว้างขวาง