ติดต่อเรา

บริษัท วาโวลีน (ประเทศไทย) จำกัด
6/69 ถนนย่านพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

Valvoline (Thailand) Ltd.
6/69 Yan Phaholyothin Rd., Phyathai, Phyathai, Bangkok 10400, Thailand

การเดินทางมาบริษัท

อาคารที่ตั้งสำนักงานเป็นตึก 3 ชั้น สีขาว

เส้นทางที่ 1 :
จากตลาด อตก. เลยด่านเก็บเงินทางด่วนแล้วเลี้ยวซ้าย ข้ามคลอง ชิดซ้าย แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอย 1
เส้นทางที่ 2 :
ลงจากทางด่วนกำแพงเพชร (จตุจักร) แล้วเลี้ยวขวา ผ่านไฟสัญญาณจราจร ให้ชิดขวา เมือเจอทางแยกก่อนถึงทางเข้าทางด่วน ให้เลี้ยวขวา ข้ามคลอง ชิดซ้าย แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอย 1

แผนที่