บริษัท วาโวลีน (ประเทศไทย) เป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท วาโวลีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น ภายใต้สัญลักษณ์วาโวลีนได้มีการผลิตและจำหน่ายมากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก

เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายตัวในประเทศไทย เรากำลังมองหาบุคลากรที่มีความมุ่งมั่น และมีความสามารถเพื่อมาร่วมงานกับเรา

Sales Commercial & Industrial1 Position

รายละเอียดของงาน

รับผิดชอบนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทให้กับลูกค้ากลุ่ม Commercial & Industrial

คุณสมบัติ
 • ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถนำเสนอ ขายผลิตภัณฑ์ ในเขตที่รับผิดชอบ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และ Service-minded
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน มีความอดทน และรับผิดชอบในหน้าที่
 • มีประสบการณ์งานขาย 3 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ดูแล Modern Trade หรือ Commercial & Industrial จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการสื่อสาร และนำเสนอสินค้าได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่งอีเมล์

Sales Executive (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ )1 Position

รายละเอียดของงาน

รับผิดชอบนำเสนอขาย น้ำมันเครื่องและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นทุกชนิด ของบริษัทให้กับลูกค้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติ
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และมีทักษะนำเสนอขายสินค้าได้ดี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และมีรถยนต์ส่วนบุคคล
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย 3 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ด้านยานยนต์และผลิตหล่อลื่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่งอีเมล์

IT Programmer 1 Position

Key Responsibilities:
 • Customizing and developing new forms.
 • Preparation of technical documentation.
 • Maintain SQL Database.
 • Develop program meet with user requirement.
Key Competencies:
 • Bachelor of Engineering, IT, Accounting.
 • At least 2 years working experience in software development.
 • Knowledge of managing Applications. Having prior SAP Business One experience is a plus.
 • Knowledge of accounting process/ order management is a plus.
 • Knowledge of database and SQL queries.
 • Knowledge of Microsoft SQL, VB, VB.net, Crystal Report.
 • Knowledge of Microsoft Excel VBA.
 • Knowledge of internet technologies & Security Assessments.
 • Good interpersonal & problem-solving skills required.

ส่งอีเมล์

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทร: 0-2618-2790-5
Fax: 0-2618-2796
E-mail: Careerthai@valvoline.com