บริษัท วาโวลีน (ประเทศไทย) เป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท วาโวลีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น ภายใต้สัญลักษณ์วาโวลีนได้มีการผลิตและจำหน่ายมากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก

เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายตัวในประเทศไทย เรากำลังมองหาบุคลากรที่มีความมุ่งมั่น และมีความสามารถเพื่อมาร่วมงานกับเรา

Sales Representative - Independent Workshop Sales (Contractor) 1 Position

รายละเอียดของงาน
 • รับผิดชอบนำเสนอขาย น้ำมันเครื่องและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นทุกชนิดของบริษัทให้กับลูกค้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ผ่านช่องทางการขายในกลุ่มอู่รถยนต์
 • พัฒนาตลาดในกลุ่มอู่รถยนต์ทั้งกลุ่มลูกค้ารายใหม่และลูกค้าปัจจุบันโดยสอดคล้องกับทิศทางของบริษัท
 • จัดกิจกรรมทางการตลาดกับกลุ่มลูกค้าอู่รถยนต์ตามนโยบายของบริษัท
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีสาขาใดก็ได้
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย 0-2 ปีขึ้นไป
 • หากยังไม่มีประสบการณ์การทำงาน แต่มีประสบการณ์ทำกิจกรรมนอกหลักสูตร หรือ ทำงานนอกเวลาที่เกี่ยวข้องกับสายงานจะรับพิจารณา
 • มีทักษะนำเสนอได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และมีรถยนต์ส่วนบุคคล
 • สามารถเดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัดได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านยานยนต์และผลิตหล่อลื่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เข้าใจและสื่อสารภาษาอังกฤษได้

ส่งอีเมล์

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทร: 0-2618-2790-5
Fax: 0-2618-2796
E-mail: Careerthai@valvoline.com