1. น้ำมันเครื่อง มีวันหมดอายุหรือไม่? ถ้าไม่มี แล้วน้ำมันเครื่องจะอยู่ได้นานเท่าใด?

น้ำมันเครื่องวาโวลีน จะไม่ได้ระบุวันที่หมดอายุไว้ข้างกระป๋อง แต่เมื่อมันถูกเก็บภายใต้สภาวะที่เหมาะสม น้ำมันเครื่องก็ยังคงคุณสมบัติของมันไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งมันสามารถใช้ตราบใดที่ค่า API บนฉลากนั้นเหมาะสมหรือเกินกว่าข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้รถของคุณและขอแนะนำให้ เขย่าภาชนะก่อนการใช้งานเพื่อที่สารเพิ่มคุณภาพต่าง ๆ จะได้ผสมผสานเข้ากันอย่างดี

2. จะดีหรือเปล่า ที่จะใช้น้ำมันเครื่องเกรด 5W30 โดยที่คู่มือรถของท่าน ระบุให้ใช้เกรด 5W20?

วาโวลีน ไม่แนะนำให้ทำเช่นนี้ เนื่องจากการใช้น้ำมันเครื่องเกรดที่หนักกว่า ที่ระบุไว้ในคู่มือรถ อาจก่อให้เกิดการลดลงในเรื่องการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง, ทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนักขึ้นและในที่สุดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ก็จะสั้นลง ทั้งนี้เพื่อสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่สูงสุด ควรเลือกใช้น้ำมันเครื่องเกรด(ความหนืด) และบำรุงรักษาตามตารางเวลาตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้ยานพาหนะของคุณ

3. การสลับประเภทน้ำมันเครื่อง (ธรรมดา,กึ่งสังเคราะห์, สังเคราะห์แท้ ฯลฯ ) จะเป็นอันตรายต่อเครื่องยนต์รถหรือไม่อย่างไร?

ไม่ว่าน้ำมันเครื่องประเภทธรรมดา, กึ่งสังเคราะห์, สังเคราะห์ 100% มันสามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์ตราบเท่าที่เกรดของน้ำมันเครื่องประเภทนั้นๆตรงตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้รถของท่าน และจะไม่เป็นอันตรายต่อเครื่องยนต์รถแน่นอน

4. จะทราบได้อย่างไรว่า ซื้อน้ำมันเครื่องแท้ ไม่ใช่น้ำมันเครื่องปลอม
  • สังเกตจากภาชนะที่บรรจุ ภาชนะที่บรรจุ ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่บุบ หรือมีรอยเปิดใช้งานแล้ว
  • ตรวจดูฉลากให้ครบถ้วน ต้องมีฉลากบอก วัน/เดือน/ปีที่ผลิต ปริมาตร รวมถึงตรารับรองควบคุมมาตรฐาน
  • ซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ การใช้ความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้จากผู้ขาย ในการตัดสินใจ หรือไม่ก็ต้องมีการแสดงต้นทางของการจำหน่ายได้ ว่ามาจากผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าของแท้
5. มันเป็นการดีที่จะวอร์มเครื่องยนต์ก่อนขับหรือเปล่า?

สำหรับรถยนต์รุ่นใหม่ๆในปัจจุบัน ไม่มีความจำเป็นที่ต้องวอร์มเครื่องยนต์ก่อนขับ

6. ระยะเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่เหมาะสมเป็นอย่างไร?

ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องรถยนต์ มีระยะทางการเปลี่ยนถ่ายที่แนะนำดังนี้:

  • สังเคราะห์แท้ ระยะการเปลี่ยนถ่าย 10,000 – 12,000 กิโลเมตร
  • กึ่งสังเคราะห์ ระยะการเปลี่ยนถ่าย 8,000 – 10,000 กิโลเมตร
  • พื้นฐาน ระยะการเปลี่ยนถ่าย 5,000 – 7,000 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ มีระยะทางการเปลี่ยนถ่ายที่แนะนำดังนี้:

  • สังเคราะห์แท้ ระยะการเปลี่ยนถ่ายไม่เกิน 5,000 กิโลเมตร หรือ ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ขึ้นอยู่กับสิ่งใดถึงกำหนดก่อน
  • กึ่งสังเคราะห์ ระยะการเปลี่ยนถ่ายไม่เกิน 3,000 กิโลเมตร หรือ ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ขึ้นอยู่กับสิ่งใดถึงกำหนดก่อน
  • พื้นฐาน ระยะการเปลี่ยนถ่ายไม่เกิน 2,000 กิโลเมตร หรือ ระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน ขึ้นอยู่กับสิ่งใดถึงกำหนดก่อน

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งานของเครื่องยนต์

7. จะทราบได้อย่างไรว่ารถของฉัน ควรใช้งานกับน้ำมันเครื่อง, น้ำมันเกียร์ รุ่นใด?

ท่านสามารถดูได้จาก “คู่มือแนะนำผลิตภัณฑ์วาโวลีน” โดยในคู่มือจะมีรายละเอียดตารางผลิตภัณฑ์สำหรับรถรุ่นต่างๆทั้งนี้ควรตรวจสอบมาตรฐานที่กำหนดจากคู่มือรถของท่านทุกครั้งก่อนการเปลี่ยนถ่าย

8. ฉันสามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องวาโวลีนได้ที่ไหนบ้าง?

รายชื่อศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องวาโวลีน คลิกที่นี่