ข้อควรทราบก่อนเลือกซื้อน้ำมันเครื่อง

น้ำมันเครื่องมีกี่ประเภท?
เลือกน้ำมันเครื่องอย่างไร?
น้ำมันเครื่องยี่ห้อไหนดีกว่ากัน?
และยังมีอีกหลากหลายคำถามที่คาใจผู้ขับขี่เกี่ยวกับน้ำมันเครื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับน้ำมันจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อที่จะสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับรถที่ใช้งาน

ในการใช้งานรถคันหนึ่ง สิ่งที่ต้องเปลี่ยนบ่อยที่สุดคือ น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์และเป็นสิ่งที่หลายคนอาจไม่ใส่ใจ ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้งานรถในระยะยาว โดยหน้าที่หลักของน้ำมันหล่อลื่น คือการเคลือบชิ้นส่วนโลหะในเครื่องยนต์ ช่วยลดการสัมผัสกันของชิ้นส่วนโลหะ ช่วยระบายความร้อนของชิ้นส่วนต่างๆ อีกทั้งยังป้องกันสนิมและการกัดกร่อน และทำความสะอาดชิ้นส่วนเครื่องยต์ เป็นส่วนสำคัญมากที่ต้องใส่ใจ สำหรับการเลือกซื้อน้ำมันเครื่องนั้น ข้อควรทราบก่อนการเลือกซื้อมีดังนี้

  1. 1) ชนิดของน้ำมันเครื่อง ซึ่งจะมีผลกับอายุการใช้งานของน้ำมันเครื่อง โดยข้อแตกต่างของน้ำมันเครื่องทั้งสามชนิดนี้ ก็คือโครงสร้างของโมเลกุลในตัวน้ำมันพื้นฐาน (base oil : วัตถุดิบหลักในการผลิตน้ำมันเครื่อง) ที่มีการยึดเกาะตัวกัน ส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น 3 ชนิด
    1. 1.1 น้ำมันเครื่องชนิดธรรมดา
    2. 1.2 น้ำมันเครื่องชนิดกึ่งสังเคราะห์
    3. 1.3 น้ำมันเครื่องสังเคราะห์
  2. 2) เกรดคุณภาพของน้ำมันเครื่องตามมาตรฐานกลางรับรองโดยสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน API (American Petroleum Institute) ใช้ระบุประเภทของเครื่องยนต์ และสมรรถนะในการปกป้องชื้นส่วนของเครื่องยนต์โดยเลือกจากเกรดคุณภาพที่เกิดจากการทดสอบคุณสมบัติด้านต่างๆ ของน้ำมันเครื่องหลักๆ 2 ด้าน คือ ผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory test) และผลการทดสอบทางเครื่องยนต์ (Engine test) ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพเกือบทุกด้านของน้ำมันเครื่อง
  3. 3) เกรดความหนืดของน้ำมันเครื่องตามมาตรฐานของ สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ SAE (Society of Automotive Engineer) ใช้ระบุความหนืด (ความข้นใส) ของน้ำมันเครื่องค่ายิ่งมาก แสดงถึงความหนืดมาก ซึ่งความหนืดของน้ำมันเครื่องจะเกี่ยวข้องกับการสร้างชั้นฟิล์ม เคลือบ ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ และอัตราการไหลเวียนในระบบ

การเลือกซื้อน้ำมันเครื่อง เพื่อใช้งาน ควรทราบคุณสมบัติต่างๆ ของน้ำมันและเครื่องยนต์ที่ใช้งาน ซึ่งน้ำมันเครื่องนั้นมีหลากหลายรุ่น หลากหลายชนิด การปรึกษาช่างผู้เชี่ยวชาญก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีเช่นกัน ซึ่งวาโวลีน มีผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่ครอบคลุมตั้งแต่น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ จาระบี น้ำมันไฮดรอลิก น้ำมันเกียร์สำหรับฟลีท รถบรรทุก เหมืองแร่ อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมงานหนักอื่นๆ

น้ำมันเครื่องวาโวลีน ได้ผ่านการทดสอบกับเครื่องยนต์ Cummins และมีผลพิสูจน์แล้วว่าช่วยยืดอายุการใช้งานของน้ำมันให้ยาวนานขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ได้สูงสุด