เตรียมตัวให้พร้อมก่อนต่อใบขับขี่ ปี 2563

ในแต่ละปี กรมขนส่งจะมีการอัปเดตขั้นตอนการต่อใบขับขี่อยู่ตลอด ผู้ที่จะไปต่ออายุจึงควรตรวจเช็กทุกครั้งว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไร เตรียมเอกสารอะไรบ้าง และมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง โดยในปัจจุบันซึ่งเป็นปี 2563 กรมขนส่งได้ทำการยกเลิกใบขับขี่ตลอดชีพ และเปลี่ยนมาเป็นใบขับขี่ชนิด 2 ปี และชนิด 5 ปี แทน ใบขับขี่ของใครที่ใกล้หมดอายุ รีบมาเช็กก่อนว่ามีการอัปเดตมากน้อยแค่ไหน จะได้ไม่ไปเสียเที่ยว

ทำใบขับขี่มี 2 กรณี คือ

 1. ต่อใบขับขี่ชนิด 2 ปี เป็น 5 ปี
  เอกสารที่ต้องเตรียม
  • ใบขับขี่เดิม
  • บัตรประชาชนตัวจริง
  • ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน
 2. ต่อใบขับขี่ชนิด 5 ปี เป็น 5 ปี
  เอกสารที่ต้องเตรียม
  • ใบขับขี่เดิม
  • บัตรประชาชนตัวจริง

ขั้นตอนในการต่อใบขับขี่

 1. ยื่นเอกสารคำขอการต่อใบขับขี่
 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
  • ทดสอบการมองเห็นสี สำหรับผู้ที่มีความผิดปกติตาบอดสี เป็นการทดสอบแยกแยะไฟเขียว ไฟเหลือง และไฟแดง
  • ทดสอบสายตาลึก จะเป็นการทดสอบการกะทางสายตา เพราะต้องกะระยะในการจอดรถ และเว้นระยะห่างจากรถคันข้างหน้า
  • ทดสอบสายตากว้าง เป็นการทดสอบสายตามุมกว้าง ตั้งแต่หางตาซ้ายไปจนหางตาขวา ถ้าเห็นสีไหนตรงหางตาก็ให้กดสีนั้น
  • ทดสอบปฏิกิริยาทางเท้า เป็นการทดสอบความไวของเท้า ทั้งการเหยียบคันเร่งและการเบรก
 3. อบรม 1 ชั่วโมง สำหรับผู้ต่อใบขับขี่ ซึ่งจะเป็นการอบรมข้อควรรู้ สัญลักษณ์ไฟจราจร ข้อบังคับกฎระเบียบต่าง ๆ
 4. ชำระค่าธรรมเนียมในการต่อใบขับขี่ 5 ปี ชำระ 505 บาท

👉 ไม่อยากรอนาน จองคิวออนไลน์ได้ที่นี่ : https://gecc.dlt.go.th:4447/web_booking/page/