ไขข้อข้องใจ : น้ำมันเครื่องต่างแบรนด์สามารถผสมเติมในเครื่องยนต์ได้หรือไม่?

ไขข้อข้องใจ :น้ำมันเครื่องต่างแบรนด์สามารถผสมเติมในเครื่องยนต์ได้หรือไม่?
วันนี้วาโวลีนจะพามาคุยกับช่างเทคนิคมืออาชีพ ด้วยประเด็นที่น่าสนใจว่า “น้ำมันเครื่องต่างแบรนด์”สามารถใช้แทนกันได้ไหม? ไม่แน่ใจ จะเติมมัวก็กลัวเครื่องยนต์พัง เราไปถามช่างเทคนิคของเรากันเลยว่า สรุปมันใช้ได้หรือไม่ ...?

คำตอบ
คือ “ได้ร่วมกันได้ครับ” เราสามารถนำน้ำมันเครื่องต่างแบรนด์ผสมกันได้ ในกรณีที่น้ำมันที่จะนำมาผสมกันนั้นมีค่ามาตรฐาน API และเบอร์ความหนืด SAE เดียวกัน เพราะจะทำให้คุณภาพของน้ำมันเครื่องไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่ควรใช้ในกรณีที่จำเป็นเท่านั้นครับ เพื่อป้องกันการผสมกันของน้ำมันเครื่อง ซึ่งอาจทำให้น้ำมันเครื่องทั้งสองแบรนด์ที่ใช้ผสมกัน อาจมีสารเพิ่มคุณภาพบางชนิดที่ไม่เข้ากัน และอาจเป็นสาเหตุทำให้คุณสมบัติบางชนิดที่ใช้ในการปกป้องเครื่องยนต์มีประสิทธิภาพลดลงได้ ดังนั้น การเลือกเติมน้ำมันเครื่องควรใช้น้ำมันแบรนด์และชนิดเดียวกันจึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดครับ

**ข้อควรระวัง**
ไม่ควรผสมน้ำมันต่างแบรนด์ที่มีค่ามาตรฐาน API และเบอร์ความหนืด SAE ต่างกัน เพราะจะทำให้ประสทธิภาพการปกป้องเครื่องยนต์ลดลงและเบอร์ความหนืดเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ปั๊มน้ำมันเครื่องยนต์รับภาระหนักขึ้น และอาจส่งผลเสียต่อเครื่องยนต์ตามมาในภายหลังได้ครับ

#Valvoline #ValvolineThailand