เช็กด่วน! 5 ปัจจัยที่ช่วยบอกคุณ ว่าควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ่อยแค่ไหน

เช็กด่วน! 5 ปัจจัยที่ช่วยบอกคุณ ว่าควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ่อยแค่ไหน

เชื่อว่า ทุกท่านที่ใช้รถยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางทุกท่าน ต้องการให้เครื่องยนต์ที่ท่านรักสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งมีระบุไว้ในคู่มือของผู้ผลิตเครื่องยนต์ โดยองค์ประกอบในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทั่วไปที่ทุกท่านทราบคือระยะทางและระยะเวลา (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) รวมถึงสภาวะการขับขี่ต่างๆ ดังนี้

1. ระยะทาง
การกำหนดระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องโดยขึ้นอยู่กับระยะทางนั้น จะขึ้นอยู่กับชั้นคุณภาพของน้ำมันเครื่องที่ใช้เป็นหลัก เช่น น้ำมันเครื่องเกรดสังเคราะห์มีระยะทางเปลี่ยนถ่ายที่ 10,000 กิโลเมตรขึ้นไป (ไม่เกิน 15,000 กิโลเมตร) น้ำมันเครื่องเกรดกึ่งสังเคราะห์มีระยะการเปลีย่นถ่ายที่ 7,000-10,000 กิโลเมตร และน้ำมันแร่ทั่วไปมีระยะเปลี่ยนถ่ายที่ 5,000-7,000 กิโลเมตร

2. ระยะเวลา
การกำหนดการเปลี่ยนถ่ายน้ำเครื่องตามระยะเวลานั้น มักจะใช้กับรถยนต์ที่จอดทิ้งไว้มากกว่าการใช้งานเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีหลายๆท่านเข้าใจว่าการจอดรถทิ้งไว้โดยไม่ใช้งานนั้นจะสามารถเปลี่ยนถ่ายตามระยะทางได้ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด น้ำมันเครื่องที่อยู่ในอ่างเครื่องยนต์นั้นมีการสัมผัสกับอากาศและความชื้นตลอดเวลา เป็นผลให้น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ ดังนั้นจึงต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันทุกๆ 6 เดือน แม้ระยะการวิ่งจะยังไม่ถึงกำหนดระยะทางก็ตาม เพื่อให้เครื่องยนต์สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

3. สภาวะการขับขี่
สภาวะในการขับขี่มีผลอย่างมากต่อการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช่น การใช้งานรถยนต์ในที่ที่มีการจราจรติดขัด การขับขี่ในเส้นทางสูงชัน การบรรทุกหนัก การขับขี่ด้วยความเร็วสูง และในการขับขี่ในทางที่มีฝุ่นมาก ล้วนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันสั้นลง หรือเปลี่ยนถ่ายเร็วกว่ากำหนด ซึ่งมีระบุระยะการเปลี่ยนถ่ายที่เหมาะสมในคู่มือของผู้ผลิตเครื่องยนต์

4. ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้งาน
น้ำมันเชื้อเพลิงถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ระการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันรถยนต์ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี 10 และ บี 20 ในน้ำเชื้อเพลิงไบโอดีเซลมีส่วนประกอบของไขมันผสมอยู่ เมื่อมีการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงจะทำให้ไขมันตกลงสู่อ่างน้ำมันเครื่อง ทำให้อย่างของน้ำมันเครื่องสั้นลง ดังนั้นการกำหนดระยะเปลี่ยนถ่ายให้สั้นลงหรือการใช้งานน้ำมันเครื่องที่สามารถรองรับการใช้งานน้ำมันเชื้อเพลิงไบโอดีเซล จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมต่อการใช้น้ำมันเชื้องเพลิงทางเลือกใหม่

5. สภาพของเครื่องยนต์และการบำรุงรักษา
สภาพของเครื่องยนต์และการบำรุงรักษาก็เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญต่ออายุการใช้งานน้ำมันเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและขาดการบำรุงรักษาที่ดี จะเกิดการสึกหรอมากกว่าปกติ ทำให้เครื่องยนต์หลวม เมื่อเกิดการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง จะทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงบางส่วนตกลงสู่อ่างน้ำมันเครื่อง เป็นผลให้น้ำมันเครื่องเกิดการเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ ระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจึงมีระยะสั้นลงกว่าปกติ

และนอกเหนือจากข้อมูลข้างต้น สิ่งสำคัญคือการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ น้ำมันเครื่องวาโวลีนมีผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องที่ตอบโจทย์การใช้งานสำหรับรถทุกประเภท และยังผ่านมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันชั้นนำ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม คลิก http://www.valvoline.co.th/our-products/

#Valvoline #ValvolineThailand #TheOriginalMotorOil