ทำความรู้จักรถยนต์ปลั๊ก-อิน ไฮบริด (Plug-in Hybrid) ⚡️ ประเภทยานยนต์ไฟฟ้าและหลักการทำงานเบื้องต้น?

ทำความรู้จักรถยนต์ปลั๊ก-อิน ไฮบริด (Plug-in Hybrid) ⚡️ ประเภทยานยนต์ไฟฟ้าและหลักการทำงานเบื้องต้น?

การเปิดตัวรถยนต์ปลั๊ก-อิน ไฮบริด รุ่นใหม่ๆ ทำให้หลายท่านอาจเกิดความสงสัย ในการทำงานของระบบ Plug-In Hybrid รวมถึงยานยนต์ไฟฟ้า ว่ามีระบบใดบ้าง และแต่ละระบบทำงานเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร วันนี้วาโวลีนจะพาทุกท่านทำความรู้จักกันครับ

☄️ ประเภทของยานยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันเราสามารถแบ่งแยกยานยนต์ไฟฟ้า ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ :

1. ไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle: HEV)
ประกอบด้วย เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ เป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อนหลัก ผ่านการใช้เชื้อเพลิงน้ำมัน ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มกำลังในการขับเคลื่อน ให้เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมทั้งสามารถนำพลังกลที่เหลือหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเก็บในแบตเตอรี่ เพื่อจ่ายให้มอเตอร์ไฟฟ้าต่อไป ทำให้มีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่ำกว่ารถยนต์ปกติ

2. ปลั๊ก-อิน ไฮบริด (Plug-in Hybrid Electric Vehicle: PHEV)
เป็นระบบขับเคลื่อนที่พัฒนาต่อยอดจากระบบไฮบริด แนวคิดนี้เกิดจากความต้องการผสมผสานการใช้งาน ระหว่างรถยนต์ไฮบริดปกติ (HEV) กับการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าล้วน 100% (BEV) โดยสามารถอัดประจุพลังงานไฟฟ้าจากสถานีชาร์จแหล่งภายนอก (Plug-in) ทำให้รถยนต์สามารถใช้พลังงานพร้อมกันจาก 2 แหล่ง มีระยะทางการขับ และความเร็วที่เพิ่มขึ้นจากไฟฟ้าโดยตรง

3. ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (Batter Electric Vehicle: BEV)
จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าส่งกำลังให้รถยนต์เคลื่อนที่ โดยเป็นพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เท่านั้น ไม่มีเครื่องยนต์เกี่ยวข้อง ดังนั้นระยะการขับขี่จะขึ้นอยู่กับการออกแบบ ขนาดและประเภทของแบตเตอรี่ รวมทั้งน้ำหนักบรรทุก

4. ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell Electric Vehicle: FCEV)
เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยตรงจากไฮโดรเจน (H2) โดยเซลล์เชื้อเพลิงมีค่าความจุพลังงานจำเพาะที่สูงกว่าแบตเตอรี่ที่ใช้งานในปัจจุบัน ทำให้รถยนต์ FCEV เป็นเทคโนโลยีที่บริษัทรถยนต์เชื่อว่าเป็นคำตอบที่แท้จริงของพลังงานสะอาดในอนาคต แต่มีข้อจำกัดในเรื่องการผลิตไฮโดรเจน และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการใช้งานจริง

หลักการทำงานและข้อแตกต่างระหว่าง BEV, FCEV, E-REV, PHEV

- BEV : Battery Electric Vehicle หรือรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% ทำงานโดยมอเตอร์ไฟฟ้า จะรับกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่อยู่ในตัวรถ ซึ่งเมื่อใช้งานไปแล้วระดับของกระแสไฟฟ้าจะลดลงเรื่อยๆ เหมือนกับถ่านที่ถูกใช้งานไปเรื่อยๆ และสามารถชาร์จกลับเข้ามาได้ผ่านทางแท่นชาร์จสาธารณะหรือ Wall Charger ที่ติดอยู่ตามบ้านเรือน ใช้เวลาประมาณ 6-8 ชั่วโมง สำหรับการชาร์จจนเต็ม หรือ 15-30 นาที สำหรับโหมด Quick Charge ที่เพิ่มระดับของกระแสไฟฟ้าให้อยู่ในปริมาณ 80% ในปัจจุบันเป็นเทรนด์กระแสหลักของตลาดรถยนต์ไฟฟ้า

- FCEV : Fuel Cell Electric Vehicle รถยนต์พลังไฟฟ้ารูปแบบหนึ่ง แต่ที่มาของการสร้างกระแสไฟฟ้าเข้ามาเก็บในแบตเตอรี่ ก่อนส่งให้กับมอเตอร์ใช้ในการขับเคลื่อน จะมาจากการทำปฏิกิริยาของไฮโดรเจนเหลวที่ถูกเก็บอยู่ในถังแรงดันสูงกับออกซิเจนในอากาศ ซึ่งทั้งคู่จะถูกส่งเข้ามาทำปฏิกิริยาในแผงเซลล์เชื้อเพลิง หรือ Fuel Cell Stack และจะได้น้ำกับกระแสไฟฟ้ามาออกมา โดยน้ำจะถูกปล่อยทิ้งไปทางท่อไอเสีย และกระแสไฟฟ้าจะถูกส่งเข้ามาเก็บในแบตเตอรี่ โดยตามหลักการแล้วการขับเคลื่อนของรถยนต์รุ่นนี้แทบไม่ต่างจากรถยนต์ไฟฟ้า คือใช้กระแสไฟฟ้าในการปั่นมอเตอร์ไฟฟ้า แต่ที่มาของกระแสไฟฟ้าจะมาจากไฮโดรเจนเท่านั้น ไม่ไช่จากการชาร์จไฟผ่านทางปลั๊ก ซึ่งมีข้อดีตรงที่เมื่อไฮโดรเจนใกล้หมด ก็สามารถหาสถานีบริการเติมได้ และทำให้ตัวรถยนต์แล่นได้ไกลขึ้น แต่ข้อเสียก็ติดตรงความยากลำบากในการหาสถานีบริการไฮโดรเจน

- E-REV : Extended Range Electric Vehicle เป็นประเภทหนึ่งของรถไฮบริด (HEV) กล่าวคือ ใช้พลังงานได้ทั้ง 2 รูปแบบ ทั้งพลังงานไฟฟ้าและพลังงานกลจากเครื่องยนต์สันดาปภายใน โดยใช้เทคโนโลยีเพิ่มระยะทางในการขับให้กับรถยนต์ไฟฟ้า แต่เป็น Series Hybrid คือ สลับนำมอเตอร์ไฟฟ้ามาใช้ในการขับเคลื่อนหลัก และใช้เครื่องยนต์ทำหน้าที่เป็นตัวปั่นไฟ ในแง่ของการใช้งาน ระบบนี้ถือว่าน่าสนใจมาก เพราะการมีเครื่องยนต์มาช่วยปั่นไฟนั้น ทำให้ตัวรถยนต์สามารถแล่นทำระยะทางได้ไกลขึ้นและหมดปัญหาเรื่องการมองหาแท่นชาร์จ แต่สิ่งที่เป็นข้อเสียคือ ยังมีการปล่อยมลพิษออกสู่ภายนอก เพราะมีเครื่องยนต์สันดาปภายในทำงานอยู่ แม้ตัวรถมีโหมด EV ในการแล่นโดยที่เครื่องยนต์ไม่ทำงาน แต่แค่ระยะทางสั้นๆ เพียง 30-50 กิโลเมตร และเมื่อกระแสไฟฟ้าในแบตเตอรี่ใกล้หมด ตัวรถก็จะสั่งให้เครื่องยนต์ทำงาน อย่างไรก็ตาม ระบบการทำงานยังคงสร้างมลพิษและยังพึ่งพาน้ำมันอยู่

- PHEV : Plug-in Hybrid Electric Vehicle คือ รถยนต์ไฮบริดเสียบปลั๊ก โดยการพ่วงฟังก์ชันของการชาร์จกระแสไฟฟ้าผ่านแท่นชาร์จมาให้ด้วย ด้วยแนวคิดการควบรวม 2 ระบบ ทั้งรถยนต์ไฮบริดและยานยนต์ไฟฟ้า ในการสร้างระบบขับเคลื่อนที่ดีที่สุดและลดทอนข้อจำกัดบางประการ โดยหลักการทำงาน คือ มีเครื่องยนต์สันดาปภายในปกติทั่วไป ประกอบกับมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง เทียบเท่ารถยนต์ไฟฟ้า พร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่กว่าระบบไฮบริด ประจุเก็บไฟมากกว่ารถยนต์ไฮบริด และจากการที่มีการเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟได้นั้น ทำให้ตัวรถมีการเพิ่มโหมด EV เข้ามา ซึ่งจะแล่นด้วยไฟฟ้าอย่างเดียวได้ด้วย แต่ก็มีระยะทางไม่เยอะ 50-70 กิโลเมตรเท่านั้น และเมื่อกระแสไฟฟ้าหมด เครื่องยนต์ก็จะเข้ามารับหน้าที่ในการขับเคลื่อนแทน

ค้นหาผลิตภัณฑ์วาโวลีนที่เหมาะสมกับรถของคุณ http://www.valvoline.co.th/our-products/

#Valvoline #ValvolineThailand #TheOriginalMotorOil