เกจ์วัด ติดไว้เพื่ออะไร? แต่ละตัว...สามารถวัด และบ่งบอกอาการอะไรได้บ้าง?

เกจ์วัดติดไว้เพื่ออะไร?แต่ละตัว...สามารถวัดและบ่งบอกอาการอะไรได้บ้าง?

ขั้นชื่อว่า “เกจ์วัด” ความหมายก็ตามชื่อเลย คือ ตัวบอกสถานะต่างๆ ของเครื่องรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็น เกจ์วัดอุณหภูมิเครื่องยนต์ เกจ์วัดความเร็ว เพื่อให้ได้รู้สถานะต่างๆ ของเครื่องยนต์ และง่ายต่อการ Tunning เครื่องยนต์ ไปดูกันว่าเกจ์วัด แต่ละตัวบอกอะไรบ้าง?

- Oil Temp หรือ มาตรวัดอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง เอาไว้วัดอุณหภูมิน้ำมันเครื่องนั่นเองครับ
- Boost หรือ มาตรวัดแรงดันเทอร์โบ เป็นมาตรวัดแรงดันของเทอร์โบ เพื่อดูปริมาตรของแรงดันอากาศที่เข้าสู่เครื่องยนต์
- Oil Press หรือ มาตรวัดแรงดันน้ำมันเครื่อง ทำหน้าที่ แสดงแรงดันของน้ำมันเครื่อง ให้เรารู้สถานะ ว่ามีค่าความหนืด หรือแรงดันที่เหมาะสมกันหรือไม่
- Fuel Press หรือ มาตรวัดแรงดันเชื้อเพลิง ตัวนี้ช่วยตรวจสอบแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงตามแวคคั่มรวมถึงแรงดันบูสต์จากเครื่องยนต์
- EXT Temp หรือ มาตรวัดอุณหภูมิไอเสีย บ่งบอกความหนาความบางของการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง
- Water Temp หรือ มาตรวัดอุณหภูมิน้ำ หน้าที่สำคัญคือ การวัดอุณหภูมิของน้ำในระบบหล่อเย็น ให้อยู่ในช่วงที่ไม่สูง
- A/F Ratio หรือ มาตรวัดส่วนผสมระหว่างน้ำมันกับอากาศ หน้าที่หลัก คือ ตรวจสอบส่วนผสมที่สำคัญที่สุดของเครื่องยนต์ คือ อากาศ และ น้ำมันเชื้อเพลิง ให้อยู่ในอัตราส่วนที่เหมาะสม


ค้นหาผลิตภัณฑ์วาโวลีนที่เหมาะสมกับรถของคุณ http://www.valvoline.co.th/our-products/

#Valvoline #ValvolineThailand #TheOriginalMotorOil