ข้อแตกต่างระหว่างเครื่องยนต์เบนซินแบบฉีดตรง (GDI) กับเครื่องยนต์แบบเก่า (PFI)

ข้อแตกต่างระหว่างเครื่องยนต์เบนซินแบบฉีดตรง (GDI) กับเครื่องยนต์แบบเก่า (PFI)

ใครที่รู้ตัวเองว่าเป็นสาวกนักขับรถควรรู้! ในปัจจุบันเครื่องยนต์เบนซินแบบฉีดตรง Gasoline Direct Injection (GDI) เทคโนโลยีใหม่ ได้เริ่มเข้ามามีบทบาท ในการทดแทนเครื่องยนต์เบนซินแบบเก่า ที่ฉีดเชื้อเพลิงที่ท่อร่วมไอดี Port Fuel Injection (PFI) วันนี้เรามารู้จักข้อแตกต่าง รวมถึงข้อดี ข้อเสียของ GDI กันครับ

ข้อแตกต่างระหว่าง GDI กับ PFI
1) ตำแหน่งหัวฉีดเชื้อเพลิง (Injector)
- GDI : หัวฉีดถูกติดตั้งในห้องเผาไหม้
- PFI : หัวฉีดติดตั้งในท่อร่วมไอดี (Intake Manifold)

2) แรงดันขณะฉีดเชื้อเพลิง (Injection Pressure)
- GDI : ระบบฉีดเชื้อเพลิงความดันสูง ตั้งแต่ 2,000 PSI ขึ้นไป
- PFI : หัวฉีดแรงดันต่ำ ปกติอยู่ระหว่าง 40-60 PSI

3) การผสมเชื้อเพลิงกับไอดี (Mixer)
- GDI : เชื้อเพลิงกับอากาศ จะถูกผสมภายในห้องเผาไหม้
- PFI : น้ำมันเบนซินกับไอดี จะถูกผสมภายนอกห้องเผาไหม้ ตรงตำแหน่งท่อร่วมไอดี ที่ฉีดเชื้อเพลิง ก่อนเข้าสู่ห้องเผาไหม้

4) ปั๊มเชื้อเพลิงและราง (Fuel pump & rail)
- GDI : ปั๊มและราง ต้องทนแรงดันสูง (High pressure fuel pump and rail)
- PF : ปั๊มและรางเชื้อเพลิงแบบแรงดันปกติ

5) สิ่งที่เข้าห้องเผาไหม้ในจังหวะดูด
- GDI : จังหวะดูด สิ่งที่เข้าห้องเผาไหม้ คือ ไอดี เท่านั้น ส่วนเชื้อเพลิงจะถูกฉีดในห้อง เผาไหม้ในจังหวะอัด
- PFI : ส่วนผสมระหว่างเชื้อเพลิงกับอากาศ จะถูกดูดพร้อมกันเข้าสู่ห้องเผาไหม้ในจังหวะดูด

ข้อดีของเครื่องยนต์เบนซินฉีดตรง (GDI)
1. ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากเครื่องยนต์ GDI ฉีดเชื้อเพลิงเข้าสู่ห้องเผาไหม้โดยตรงด้วย แรงดันสูง ทำให้ใช้เชื้อเพลิงน้อยลง
2. ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หัวใจหลักของการพัฒนาเครื่องยนต์เบนซินแบบ ฉีดตรง คือ การลดการปลดปล่อยก๊าซพิษสู่บรรยากาศ เนื่องจากการฉีดเชื้อเพลิงตรงสู่ห้องเผาไหม้ ทำให้เกิดกระบวนการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ ช่วยลดการเกิดและปลดปล่อยก๊าซพิษ โดยเฉพาะ CO2
3. ประสิทธิภาพการทำงานเครื่องยนต์ที่ดีขึ้น เนื่องจากเครื่องยนต์ GDI ฉีดเชื้อเพลิงด้วยแรงดันที่สูงมาก ทำให้ได้กำลังงานและประสิทธิภาพการทำงานที่ดีกว่า

ข้อเสียของเครื่องยนต์เบนซินฉีดตรง GDI
1. วาล์วไอดีสกปรก เนื่องจาก GDI จะไม่มีเชื้อเพลิงมาผ่านที่วาล์วไอดี ทำให้วาล์วไม่ได้รับการทำความสะอาดจากสารชะล้าง (cleaning agent) ในน้ำมันเชื้อเพลิง สิ่งสกปรกสะสมสามารถเล็ดลอดเข้าสู่ห้องเผาไหม้ เป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดการชิงจุดระเบิดในรอบเดินเบา (Low Speed Pre-Ignition:LSPI) เร็วขึ้น
2. เครื่องยนต์ GDI ฉีดเชื้อเพลิงด้วยแรงดันสูงประมาณ 2,000+ PSI อาจส่งผลทำให้ชิ้นส่วนบางชิ้นสึกหรอเสียหายได้

ค้นหาผลิตภัณฑ์วาโวลีนที่เหมาะสมกับรถของคุณ http://www.valvoline.co.th/our-products/

#Valvoline #ValvolineThailand #TheOriginalMotorOil