ก้าวล้ำเหนือใคร API SP มาตรฐานใหม่ สำหรับเครื่องยนต์เบนซินเทคโนโลยีใหม่

ก้าวล้ำเหนือใคร API SP มาตรฐานใหม่ สำหรับเครื่องยนต์เบนซินเทคโนโลยีใหม่

รู้จัก มาตรฐานน้ำมันเครื่อง API SPได้มีการประกาศใช้เมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งมีการพัฒนาคุณสมบัติของน้ำมันเครื่องให้สูงขึ้นจากน้ำมันเครื่องมาตรฐานที่ผ่านมาคือ API SN และ SN-PLUS ดังนี้

1. ลดปัญหาการชิงจุดระเบิดในรอบความเร็วต่ำ (Low Speed Pre-Ignition, LSPI) เป็นภาวะที่น้ำมันและอากาศเผาไหม้ก่อนที่หัวเทียนจะจุดประกายไฟ ทำให้เครื่องยนต์ทำงานผิดจังหวะเกิดการชิงจุดระเบิดก่อน ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหาย โดยเฉพาะบริเวณลูกสูบ วาล์ว และประเก็น ภาวะการชิงจุดระเบิดในรอบความเร็วต่ำนั้นจะเกิดขึ้นกับรถยนต์เครื่องเบนซินที่ใช้เทคโนโลยีการฉีดตรง (Gas Direct Injection, TGDI) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาระบบจ่ายเชื้อเพลิงเป็นแบบฉีดตรง เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในด้านการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้น และยังให้อัตราการขับขี่ที่ดีขึ้น ในปัจจุบัน API SN-PLUS เป็นมาตรฐานที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากมาตรฐาน API SN เพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยเฉพาะ

2. เพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการประหยัดเชื้อเพลิง ซึ่งจะตอบสนองกับการออกแบบเครื่องยนต์สมัยใหม่ที่เน้นในเรื่องการลดขนาดเครื่องยนต์, เทคโนโลยีการฉีดตรง (Gas Direct Injection, TGDI), ระบบการฉีดอัดอากาศ (Turbocharger) และกรองอนุภาคน้ำมันเบนซิน (Gas Particulate Filter, GPF) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการประหยัดเชื้อเพลิง เพิ่มอัตราการขับขี่ และลดมลพิษไอเสีย

3. เพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องเครื่องยนต์จากการสึกหรอ จากการทำงานของเครื่องยนต์เบนซินประเภทฉีดตรง (Gas Direct Injection, TGDI) ในอุณหภูมิสูง

4. เพื่อประสิทธิภาพในการชะล้างและการจายเขม่า ซึ่งจะช่วยในเรื่องการชะล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์จากสิ่งสกปรก รวบทั้งบริเวณลูกสูบ และช่วยให้น้ำมันเครื่องไม่เสื่อมสภาพก่อนกำหนด จากการทำงานของเครื่องยนต์เบนซินประเภทฉีดตรง (Gas Direct Injection, TGDI)

ค้นหาผลิตภัณฑ์วาโวลีนที่เหมาะสมกับรถของคุณ http://www.valvoline.co.th/our-products/

#Valvoline #ValvolineThailand #TheOriginalMotorOil