น้ำยาหม้อน้ำลดลง…มันหายไปไหน?

น้ำยาหม้อน้ำลดลง…มันหายไปไหน?

ใครกำลังประสบปัญหานี้ เพิ่งเติมน้ำยาหม้อไปไม่นาน แต่น้ำลดลงเร็วมาก…มันหายไปไหน? เรื่องปกติ หรือ หม้อน้ำเกิดรอยรั่วตรงไหน ปล่อยทิ้งไว้จะมีปัญหาไหม วันนี้เรามีคำตอบครับ

สาเหตุการหายไปหรือการลดระดับของน้ำยาหม้อน้ำ มีอยู่หลายประเด็น ดังนี้
1) เกิดจากการใช้งาน ที่ระยะเวลายาวนานมาก (เช่น 5 ปีขึ้น) โดยไม่เปลี่ยนถ่ายหรือเติมเพิ่ม
- เพราะตามปกติแล้วน้ำยาหม้อน้ำจะไม่ลดลง เนื่องจากระบบหม้อน้ำสำหรับระบายความร้อนเป็นระบบปิด - แต่อาจเกิดจากการใช้งานที่ยาวนานมากจนเกินไป จนไปตกค้างตามชิ้นส่วนต่างๆ ที่น้ำยาหม้อน้ำไหลผ่าน หรือน้ำที่ใช้ผสมในน้ำยาหม้อน้ำ ระเหยตัวจากความร้อนเป็นบางส่วน

2) เกิดการร่วมซึมจากข้อต่อหรือท่อยางต่างๆ ในระบบ
- เนื่องจากระบบหม้อน้ำ ประกอบด้วยท่อหลายส่วน เช่น ท่อน้ำเข้าระบบฮีทเตอร์, ท่อน้ำเข้าวาล์วน้ำ, ท่อน้ำเข้าหม้อน้ำ จึงอาจเกิดการรั่วจากระหว่างข้อต่อกับท่อต่างๆ หรือรั่วที่ปั๊มน้ำ
- ซึ่งหากเกิดการรั่วไหล บริเวณจุดที่กล่าว ข้อดี คือ เรายังสามารถสังเกตุเห็นได้ง่ายด้วยตาเปล่า จากคราบน้ำยาที่ไหลออกมา หรือน้ำยาที่หกรั่วไหลที่ตามพื้นถนน

3) การรั่วของวัสดุที่ใช้ทำหม้อน้ำ สาเหตุจากการกัดกร่อน
- อาจเกิดจาก น้ำที่ใช้ผสมกับน้ำยาหม้อน้ำเป็นน้ำกระด้าง ไม่สะอาด เช่น น้ำคลองหรือน้ำบาดาล, น้ำจากแหล่งธรรมชาติ สิ่งปนเปื้อนที่ติดมากับน้ำเหล่านี้ ก่อให้เกิดสนิม, คราบตะกรัน, ตะกอนหรือสิ่งสกปรกอื่นๆ มีผลต่อการกัดกร่อนหม้อน้ำ

4) การรั่วจากอุบัติเหตุในการขับขี่
- เช่น ที่ครีบระบายความร้อนหม้อน้ำ เกิดโดนหินกระเด็นมาชนจนมีรอยรั่ว ก็เป้นสาเหตุทำให้ระบบระบายความร้อนล้มเหลว เสียหายได้

5) การรั่วภายในเครื่องยนต์
- การรั่วลักษณะนี้ ส่งผลเสียที่ค่อนข้างรุนแรง กล่าวคือ เราไม่สามารถมองเห็นคราบ, รอยรั่ว, น้ำยาที่รั่วไหล ได้ด้วยตาเปล่า
- แต่น้ำยาหม้อน้ำ เกิดการรั่วไหลเข้าสู่ระบบอื่น เช่น อาจมีน้ำไหลเข้าไปสู่ห้องเผาไหม้ หรือที่อ่างน้ำมันเครื่อง ซึ่งผลที่ตามมาจะร้ายแรงกว่าประเด็นอื่นๆ อาจทำให้เครื่องยนต์พัง เสียหายได้ในที่สุด

ดังนั้น เราควรตรวจสอบระดับน้ำยาหม้อน้ำอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือ 2 อาทิตย์ต่อครั้ง สำหรับรถเลขไมล์สูงเกินกว่า 200,000 กม. เพราะปริมาณที่ลดลงของน้ำยาหม้อน้ำ อาจส่งผลต่อการระบายความร้อนที่ไม่เพียงพอ อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อความเสียหายของเครื่องยนต์

ค้นหาผลิตภัณฑ์วาโวลีนที่เหมาะสมกับรถของคุณ http://www.valvoline.co.th/our-products/

#Valvoline #TheOriginalMotorOil