เบอร์ความหนืดต่ำ ประหยัดเชื้อเพลิง ตอบโจทย์เครื่องยนต์สมัยใหม่

เบอร์ความหนืดต่ำ ประหยัดเชื้อเพลิง ตอบโจทย์เครื่องยนต์สมัยใหม่

มาตรฐานเบอร์ความหนืดต่ำ ตอบสนองเทคโนโลยีการประหยัดเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์สมัยใหม่ อยากรู้ตามมาดูคำตอบกันเลยครับ

เห็นได้ชัดว่า ยุคสมัยใหม่นี้ เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยเฉพาะในปัจจุบันด้านเทคโนโลยีการผลิตเครื่องยนต์เบนซินได้มีการพัฒนาไปเป็นอย่างมาก เครื่องยนต์เบนซินมีขนาดเล็กลงในขณะที่ให้กำลังเครื่องยนต์ที่มากขึ้น และเน้นการพัฒนาเครื่องยนต์ในด้านการประหยัดเชื้อเพลิง ลดมลพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองเทคโนโลยีของการพัฒนาเครื่องยนต์ที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้ผลิตน้ำมันเครื่องจึงต้องพัฒนาน้ำมันเครื่องเพื่อตอบสนองความต้องการและเทคโนโลยีของเครื่องยนต์ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังจากที่เห็นได้จากในปัจจุบันน้ำมันเครื่องที่ใช้สำหรับรถอีโคคาร์ จะมีเบอร์น้ำมันเครื่อง SAE ต่ำเช่น SAE 0W-20 ซึ่งมีความหนืดของน้ำมันเครื่องอยู่ที่ 6.9-9.3 cSt น้ำมันเครื่องที่มีความหนืดต่ำมีคุณสมบัติที่ช่วยในเรื่องการหล่อลื่นได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับน้ำมันที่มีความหนืดสูง ช่วยในเรื่องแรงที่ใช้ในการเอาชนะความฝืดจากความหนืดของน้ำมันเครื่องลดลง ทำให้สามารถให้กำลังเครื่องยนต์เพิ่มมากขึ้น ทำให้ช่วยในเรื่องการประหยัดเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากน้ำมันเครื่อง SAE 0W-20 แล้วนั้น ยังมีผู้ผลิตเครื่องยนต์หลายราย เช่น Honda หรือ Toyota ได้มีการระบุการใช้น้ำมันเครื่อง SAE 0W-16 ในคู่มือรถยนต์ เช่น คู่มือ Honda Fit ในปี 2018 ได้ระบุเบอร์ความหนืดในคู่มือคือ 0W-16 หรือ 0W-20 หรือคู่มือรถ Toyota Camry ปี 2018 ที่ระบุให้ใช้น้ำมันเครื่อง SAE 0W-16 เป็นหลัก หรือว่าถ้าไม่สามารถหาได้สามารถใช้น้ำมันเครื่อง SAE 0W-20 แทนได้

ในปี 2025 น้ำมันที่มีเบอร์ความหนืดต่ำจะถูกคิดค้นเพื่อมาแทนที่น้ำมันเครื่อง SAE 0W-16 คือ SAE 0W-8 เพื่อตอบสนองการประหยัดเชื้อเพลิงที่เพิ่มมากขึ้น 2% และเครื่องยนต์ก็จะมีขนาดเล็กลง และประหยัดน้ำมันเชื่อเพลิงมากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันน้ำมันเครื่อง SAE 0W-8 ถูกใช้ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นต้นแบบของรถยนต์ที่ประหยัดเชื้อเพลิง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ค้นหาผลิตภัณฑ์วาโวลีนที่เหมาะสมกับรถของคุณ http://www.valvoline.co.th/our-products/

#Valvoline #TheOriginalMotorOil