อยากเปิดอู่เป็นของตัวเอง แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร??

อยากเปิดอู่เป็นของตัวเอง แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร??

เจ้าของอู่มือใหม่ มีความรู้เรื่องงานช่าง ผู้ที่กำลังวางแผนในการทำธุรกิจอู่ซ่อมรถควรศึกษาเป็นแนวทางในเบื้องต้น ดังนี้

ประเภทอู่ซ่อมรถ
แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่
- ประเภทที่ 1 ศูนย์บริการของค่ายรถยนต์ที่มีชื่อทั้งหลาย จัดเป็นรูปแบบของธุรกิจอู่ เพื่อรองรับความต้องการของศูนย์รถยนต์แบรนด์ต่างๆ ที่ต้องการให้มีการบริการลูกค้าอย่างครบวงจร เน้นให้บริการหลังการขายหลังจากถอยรถยนต์ป้ายแดงคันใหม่
- ประเภทที่ 2 อู่ทั่วไป เป็นอู่ที่มีความเป็นอิสระ ไม่ผูกมัดกับใคร คุณภาพและมาตรฐานขึ้นอยู่กับเจ้าของอู่เป็นผู้กำหนด สามารถรับงานได้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นตัดผุ เคาะ พ่นสี ซ่อมเครื่อง ปรับแต่ง ขึ้นอยู่กับฝีมือและความสามารถที่มี และงานที่เข้ามาจะมีมากหรือน้อยนั้นก็อยู่ที่การสร้างผลงาน รวมถึงความเชื่อใจที่ลูกค้ามีให้ หากทำงานดี ราคาสมน้ำสมเนื้อ ก็จะมีการแนะนำกันแบบปากต่อปาก

การจดทะเบียนผู้ประกอบการ มี 2 ประเภท
(1) ประเภทบุคคลธรรมดา
- มีลักษณะเป็นกิจการที่มีเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา คนเดียวหรือหลายคน หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ ประเภทไม่จดทะเบียน
- ผู้ประกอบธุรกิจอู่ซ่อมเครื่องยนต์รถยนต์ประเภทบุคคลธรรมดา ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

(2) ประเภทนิติบุคคล บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
- ผู้ประกอบการธุรกิจต้องจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น อู่ซ่อมรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ,โรงสีข้าว, ร้านตัดผม ,ร้านเกมส์ เป็นต้น

ธุรกิจบริการซ่อมรถ ต้องปิดป้ายแสดงราคาค่าบริการให้เห็นชัดเจนในที่เปิดเผย

- การลงทุนเปิดอู่ซ่อมรถ
ซึ่งเงินลงทุนของการ เปิดอู่ซ่อมรถ เงินลงทุนขั้นต่ำเฉพาะในส่วนของอุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ นั้นอยู่ที่ประมาณหลักแสน ถ้าหากเป็นอู่ประกันหรืออู่ตัวแทนศูนย์รถยนต์ยิ่งมีการลงทุนในส่วนของเครื่องมือที่มากขึ้น สำหรับอู่ทั่วไปที่มีต้นทุนน้อย อาจมีอุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือที่ไม่ครบครันเท่าใดนัก

- ทำเลสำหรับการเปิดอู่ซ่อมรถ
ควรเลือกพื้นที่ไม่สร้างความเดือดร้อนทั้งด้านของมลพิษทางอากาศและมลพิษทางเสียงให้กับเพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียง และต้องเป็นพื้นที่ที่สามารถเข้า-ออกได้อย่างสะดวก

- หัวใจสำคัญของการ เปิดอู่ซ่อมรถ
การใส่ใจในการให้บริการ สามารถรับผิดชอบและซอมแซมรถของลูกค้าให้กลับไปมีสภาพดังเดิม หรือใกล้เคียงกับของเดิมให้ได้มากที่สุด ผู้ที่ทำธุรกิจอู่ซ่อมรถ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ มีประสบการณ์ มีความชำนาญและเชี่ยวชาญ เรียนรู้และคลุกคลีอยู่กับการซ่อมรถมาเป็นเวลานาน สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเป็น เมื่อลูกค้าให้ความไว้วางใจและมอบหมายงานมาให้ ก็จะต้องส่งงานให้ถึงมือลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพเช่นกัน

สรุป สำหรับท่านใดที่มีความรู้ด้านงานช่าง มีความตั้งใจอยากเปิดอู่ซ่อมรถยนต์ จำเป็นต้องมีแบบแผนธุรกิจ เพื่อดูราคาต้นทุนในการเปิดธุรกิจ นับเป็นโอกาสทางธุรกิจอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่ควรมองข้าม เพราะไม่ว่ายุคไหนๆ ก็ขาดอาชีพช่างยนต์ไม่ได้จริงๆ ครับ

สนใจร่วมธุรกิจกับวาโวลีน คลิก https://bit.ly/3aWQABt

#Valvoline #TheOriginalMotorOil