ไขข้อสงสัย ถ้าใช้น้ำมันเครื่อง ต่างยี่ห้อ ต่างเบอร์ ใส่ผสมกัน… เป็นผลเสียต่อเครื่องยนต์หรือไม่?

ไขข้อสงสัย ถ้าใช้น้ำมันเครื่อง ต่างยี่ห้อ ต่างเบอร์ ใส่ผสมกัน… เป็นผลเสียต่อเครื่องยนต์หรือไม่?

จะทำยังไงดี เมื่อถึงเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง แต่ดันเติมน้ำมันเครื่องไม่ตรงกับเกรดที่เราใช้อยู่ แล้วจะเกิดผลเสียอะไรต่อเครื่องยนต์ของเราหรือไม่ ไปหาคำตอบกันครับ

สรุปคือ เราสามารถใช้น้ำมันเครื่องใหม่ผสมกับน้ำมันเครื่องเดิมกันได้จริง แต่สำหรับด้านคุณภาพของน้ำมันเครื่องต้องอยู่ในระดับเดียวกันเท่านั้น เช่น SG, SH หรือ SJ เหมือนกัน ซึ่งเราสามารถดูระดับคุณภาพของน้ำมันเครื่องได้ที่ข้างขวด แต่ถ้าเลือกได้ ก็อย่าเอาไปผสมกันเลยจะดีกว่า เพราะแต่ละยี่ห้อจะมีสูตรและส่วนผสมของสารเพิ่มคุณภาพที่ต่างกัน

หากเกิดเหตุสุดวิสัยจริงๆ ที่ไม่สามารถหาน้ำมันเครื่องให้ตรงกับยี่ห้อที่ใช้อยู่เดิม ก็ต้องเติมต่างยี่ห้อ เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์พัง และน้ำมันเครื่องไม่ควรอยู่ต่ำกว่าขีด LOW หรือ MIN ถ้าอยู่ต่ำกว่าขีด LOW หรือ MIN ก็เติมน้ำมันเครื่องใหม่เข้าไปแทนเพื่อให้น้ำมันเครื่องอยู่ในระดับใกล้เคียงระดับสูงสุด FULL หรือ MAX

ค้นหาผลิตภัณฑ์วาโวลีนที่เหมาะสมกับรถของคุณhttp://www.valvoline.co.th/our-products/

#Valvoline #TheOriginalMotorOil