ไขข้อสงสัย น้ำมันเครื่องกับคำว่าสังเคราะห์หรือ Synthetic มีความหมายเดียวกันหรือไม่???

ไขข้อสงสัย น้ำมันเครื่องกับคำว่าสังเคราะห์หรือ Synthetic มีความหมายเดียวกันหรือไม่???

การแบ่งประเภทของน้ำมันเครื่องที่มีขายในท้องตลาดสามารถแบ่งได้ด้วยกัน 3 ประเภท คือ
1. น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ (Fully-Synthetic) เป็นน้ำมันที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้น มีประสิทธิภาพในการปกป้องเครื่องยนต์ที่ดีที่สุด มีอายุการเปลี่ยนถ่ายและการใช้งานนานขึ้น
2. น้ำมันเครื่องที่ผลิตจากน้ำมันแร่ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ (Mineral)
3. น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ (Semi-Synthetic) เป็นการนำน้ำมันสังเคระห์จำนวน 10-30% มาผสมกับน้ำมันแร่ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการใช้งาน และมีคุณภาพสูงกว่าน้ำมันเครื่องที่ผลิตจากน้ำมันแร่

ในปัจจุบันเทคโนโลยีการกลั่นน้ำมันดิบได้มีการพัฒนาไปเป็นอย่างมาก จนสามารถกลั่นน้ำมัน Based oil ที่มีคุณภาพสูงใกล้เคียงกับ Based oil สังเคราะห์ที่นิยมใช้กันก่อนหน้าอย่าง PAO (โพลีอัลฟาโอเลฟิน) อีกทั้งยังมีราคาที่ถูกกว่า 2-3 เท่าตัว จึงเป็นน้ำมันมัน Based oil ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากมีคุณสมบัติการป้องกันการเกิดออกซิเดชั่น ปกป้องเครื่องยนต์จากการสึกหรอได้ดี รวมทั้งอัตตราการระเหยต่ำ เทียบเคียงกับน้ำมันสังเคราะห์ PAO (โพลีอัลฟาโอเลฟิน)

ผู้จำหน่ายน้ำมันเครื่องในตลาดได้มีการใช้คำ Synthetic ระบุลงบนฉลากน้ำมันเครื่องกันอย่างแพร่หลาย เช่น Synthetic Technology, เทคโนโลยีสังเคราะห์, Synthetic Blend, Synthetic Performance, Synthetic Guard, Plus Syn, Syntec และ Synthetic Based ซึ่งข้อความเหล่านี้ไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้หรือกึ่งสังเคราะห์อย่างชัดเจน ผู้บริโภคจึงควรอ่านรายละเอียดด้านหลังของผลิตภัณฑ์ว่าเป็นน้ำมันเครื่องประเภทใด ซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ จะนิยมคำว่า Fully-Synthetic และคำที่กล่าวมาข้างต้นจะเป็นน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ โดยที่ผู้จำหน่ายน้ำมันเครื่องมักใช้คำว่า Synthetic เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อในการโฆษณาสินค้า ทั้งนี้ผู้บริโภคควรใคร่ครวญในการตัดสินใจในการเลือกซื้อน้ำมันเครื่องอย่างถี่ถ้วนและรอบคอบมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้น้ำมันเครื่องที่เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละบุคคล

ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงาน
https://www.doeb.go.th/2017/services/services_km/km301050.pdf

ค้นหาผลิตภัณฑ์วาโวลีนที่เหมาะสมกับรถของคุณhttp://www.valvoline.co.th/our-products/

#Valvoline #TheOriginalMotorOil