ระดับน้ำมันเครื่องเกินกับขาด สิ่งใดส่งผลเสียมากกว่ากัน?

ระดับน้ำมันเครื่องเกินกับขาด สิ่งใดส่งผลเสียมากกว่ากัน?

ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ระดับน้ำมันเครื่องเป็นสิ่งสำคัญและต้องตรวจสอบ หากน้อยเกินไปต่ำกว่าขีดล่าง(MIN) หรือ สูงกว่าขีดบน(MAX) ส่งผลเสียทั้งสิ้น วันนี้วาโวลีนจะแจ้งให้ทราบครับ

ระดับน้ำมันเครื่องเกินขีดบน(MAX)
1) ระดับที่ก่อให้เกิดปัญหาการเติมน้ำมันเครื่องมากไป ถ้าเกินเพียงเล็กน้อย 1-2 มิลลิเมตร ไม่ส่งผลเสียกับเครื่องยนต์ แต่ถ้าเกินจากนั้นอีกมากเกินไป ประมาณ 10 มิลลิเมตร เกิดปัญหาขึ้นแน่ๆ

2) ปัญหาที่เกิดขึ้น
   2.1 ถ้าเกินเพียงเล็กน้อย ไม่ส่งผลเสียกับเครื่องยนต์ เพราะผู้ผลิตทำการเผื่อระดับน้ำมันเครื่องที่เกินไว้ระยะหนึ่ง แต่สิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ เพราะน้ำมันเครื่องในปริมาณขีดบนของก้านวัดก็เพียงพอพอสำหรับการใช้งานแล้ว
   2.2 ระดับน้ำมันเครื่องที่สูงเกินไป เวลาอยู่ในอ่างน้ำมันเครื่อง จะก่อให้เกิดแรงต้านกับเพลาข้อเหวี่ยง ทำให้กำลังเครื่องยนต์ตก และเครื่องยนต์ร้อนจัด เพลาข้อเหวี่ยงพังเร็วขึ้น เพราะมีแรงดันมากกว่าปกติ
   2.3 น้ำมันเครื่องจะถูกตีสะบัดกระจายไปทั่ว และกระเด็นโดนติดผนังกระบอกสูบมากกว่าปกติ ทำให้แหวนกวาดน้ำมันทำงานหนัก มีโอกาสทำให้น้ำมันเครื่องเข้าสู่กระบอกสูบ เกิดการเผาไหม้ที่ไม่หมดจด มีเขม่าที่ห้องเผาไหม้และเป็นควันขาว
   2.4 ในกรณีที่ระดับน้ำมันเครื่องเกินขีดไปมาก ประมาณ 10 มิลลิเมตรขึ้นไป เกิดปัญหาขึ้นแน่ๆ เนื่องจากน้ำมันเครื่องที่เกินจะพยายามหาทางออกตามชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ เกิดการรั่วซึมผ่านทางซีลต่างๆ อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนในระบบอื่นๆได้

3) แนวทางการแก้ไข
   3.1 ถ้าเกินขีดบนเพียงเล็กน้อย 1-2 มิลลิเมตร ไม่จะเป็นต้องถ่ายออก
   3.2 ถ้าเกินขีดบนไปมาก ประมาณ 10 มิลลิ แนะนำให้แก้ไขทันที โดยการถ่ายน้ำมันเครื่องที่เกินออก

ระดับน้ำมันเครื่องต่ำกว่าขีดล่าง(MIN)

1) ระดับที่ก่อให้เกิดปัญหา
   1.1 ถ้าระดับน้ำมันเครื่องลดลงต่ำกว่าขีดล่างเล็กน้อย จะทำให้บางจังหวะ ปั๊มน้ำมันดูดน้ำมันเครื่องไม่ได้
   1.2 ถ้าระดับต่ำกว่าขีดมาก ปั๊มน้ำมันไม่สามารถดูดน้ำมันเครื่อง ส่งผลการสึกหรอเสียหายต่อเครื่องยนต์โดยตรงอย่างรวดเร็ว

2) ปัญหาที่เกิดขึ้น
   2.1 ปั๊มน้ำมันเครื่องดูดน้ำมันเครื่องไม่ได้ ส่งผลให้ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ไม่มีน้ำมันเครื่องไปหล่อเลี้ยง ทำให้ทุกชิ้นส่วนที่ต้องการน้ำมันเครื่องสึกหรอพังเสียหาย เช่น ลูกสูบ, เพลาข้อเหวี่ยง, เพลาลูกเบี้ยว, เสื้อสูบ, ฝาสูบ เป็นต้น

3) แนวทางการแก้ไข
   3.1 เติมน้ำมันเครื่องให้เกินขีดล่าง หากไม่ต่ำกว่าขีดล่าง ไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อเครื่องยนต์ ระดับที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่างขีดบนกับขีดล่าง

แนวทางการป้องกันปัญหา
   - หมั่นตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องอยู่เสมอ ประมาณ 1-2 สัปดาห์/ครั้ง หรืออย่างน้อย 1 เดือน/ครั้ง
   - การเปลี่ยนถ่ายครั้งใหม่ ควรเติมระดับน้ำมันเครื่องอยู่กึ่งกลางระหว่างขีดบน (MAX) กับขีดล่าง (MIN) ในกรณีใช้งานรถในที่ลาดเอียง ขึ้น - ลงภูเขาสูงชัน หรือมีปัญหาน้ำมันเครื่องพร่องหาย ควรเติมให้ใกล้ขีดบนมากที่สุด เพื่อป้องกันจังหวะรถเอียง ปั๊มดูดเฉพาะอากาศ แต่ไม่แนะนำให้เกินขีดบน
   - แนะนำให้ใช้น้ำมันเครื่องคุณภาพสูงจากที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล
   - ไม่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเกินระยะ ระยะทางที่แนะนำโดยทั่วไป ไม่เกิน 10,000 กม. หรือระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ขึ้นอยู่กับสิ่งใดถึงกำหนดก่อน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://smileinsure.co.th/blogs/

ค้นหาผลิตภัณฑ์วาโวลีนที่เหมาะสมกับรถของคุณhttp://www.valvoline.co.th/our-products/

#Valvoline #TheOriginalMotorOil