มาตรฐาน ACEA A3/B4 และ ACEA A5/B5 ต่างกันอย่างไร? ใครสงสัย อยากรู้คำตอบ ตามทีมช่างมาเลยครับ

มาตรฐาน ACEA A3/B4 และ ACEA A5/B5 ต่างกันอย่างไร? ใครสงสัย อยากรู้คำตอบ ตามทีมช่างมาเลยครับ

มาตรฐาน ACEA เป็นมาตรฐานของน้ำมันหล่อลื่นที่กำหนดโดยสมาคมผู้ผลิตรถยนต์ในทวีปยุโรป (Association des Constructeurs Européens de L'Automobile) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้ได้น้ำมันหล่อลื่นที่มีสภาพเหมาะสมกับการใช้งานเครื่องยนต์ในทวีปยุโรป โดยน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลขนาดเล็ก จะกำหนดด้วยตัวอักษร A/B โดย A จะแสดงถึงรถยนต์เบนซิน และ B จะแสดงถึงเครื่องยนต์ดีเซล โดยมีมาตรฐานดังนี้ ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4 และ A5/B5
ในบทความนี้เราจะมาทำความเข้าใจถึงความแตกต่างของมาตรฐานน้ำมันเครื่อง ACEA A3/B4 และ ACEA A5/B5 ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

มาตรฐาน ACEA A3/B4 เป็นมาตรฐานน้ำมันเครื่องที่มีความเสถียรและค่าความคงตัวสูง ใช้ในรถยนต์เบนซินและดีเซลขนาดเล็ก ที่สามารถยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายได้มากกว่ามาตรฐาน ACEA A1/B1 และ ACEA A3/B3 ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับน้ำมันหล่อลื่นที่มีค่าความหนืดต่ำ โดยมีความหนืดภายใต้สภาวะอุณหภูมิและแรงเฉือนสูง(ทดสอบที่อุณหภูมิ โดยมีความหนืดภายใต้สภาวะอุณหภูมิและแรงเฉือนสูง (ทดสอบที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส และ Shear Rate 106 s-๑) มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3.5 มิลลิปาสคาล.วินาที (mPa.s) โดยสามารถใช้แทนมาตรฐาน ACEA A3/B3 ได้

มาตรฐาน A5/B5 เป็นมาตรฐานน้ำมันเครื่องที่มีความเสถียรและค่าความคงตัวสูง ใช้ในรถยนต์เบนซินและดีเซลขนาดเล็กที่มีสมรรถนะสูง เน้นประสิทธิภาพด้านการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น สามารถยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายได้มากกว่ามาตรฐานที่ ACEA ผ่านมา โดยมีความหนืดภายใต้สภาวะอุณหภูมิและแรงเฉือนสูง(ทดสอบที่อุณหภูมิ โดยมีความหนืดภายใต้สภาวะอุณหภูมิและแรงเฉือนสูง (ทดสอบที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส และ Shear Rate 106 s-๑) ,มีค่าอยู่ในช่วง 2.9 – 3.5 มิลลิปาสคาล.วินาที (mPa.s) โดยสามารถใช้แทนมาตรฐาน ACEA A3/B4 ได้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.doeb.go.th/knowledge/data/acea.pdf
https://www.oilspecifications.org/acea.php

ค้นหาผลิตภัณฑ์วาโวลีนที่เหมาะสมกับรถของคุณhttp://www.valvoline.co.th/our-products/

#Valvoline #TheOriginalMotorOil