น้ำยา Coolant จำเป็นอย่างไร สำหรับระบบระบายความร้อน

น้ำยา Coolant จำเป็นอย่างไร สำหรับระบบระบายความร้อน

พูดถึง ระบบระบายความร้อนในเครื่องยนต์เป็นระบบที่ช่วยถ่ายเทความร้อนหรือขจัดความร้อนส่วนเกินที่มีอยู่ในเครื่องยนต์ โดยเครื่องยนต์สันดาปภายในจะมีการจุดระเบิดเพื่อขับเคลื่อนเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานความร้อนเพียง 1 ใน 3 โดยส่วนที่เหลือนั้นจะถูกกำจัดผ่านทางท่อไอเสียและระบบระบายความร้อน น้ำยาหล่อเย็นหรือ Coolant เป็นของเหลวที่ใช้เพิ่มจุดเดือดของน้ำ เพื่อช่วยระบายความร้อนส่วนเกินออกจากเครื่องยนต์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วยยืดอายุของเครื่องยนต์ให้มีอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น เนื่องจาก 40%ของเครื่องยนต์ที่เสียหายเกิดจากการระบายความร้อนที่ผิดปกติของเครื่องยนต์ ในปัจจุบันยังมีหลายท่านเข้าใจว่าสามารถใช้น้ำเปล่าแทนน้ำยา Coolant ได้ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด ดังนั้นเราจะมาชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นของน้ำยา Coolant ต่อระบบระบายความร้อนกันครับ

1. น้ำยา Coolant ช่วยยับยั้งการกัดกร่อนของโลหะในระบบหล่อเย็น น้ำยาหล่อเย็นมีสารเพิ่มคุณภาพที่ช่วยยับยั้งการกัดกร่อน (Corrosion Inhibitors) ของชิ้นส่วนโลหะในระบบหล่อเย็นเช่น ปั๊มน้ำ วาล์วน้ำ หม้อน้ำ ออยคูลเลอร์และท่อทางเดินต่างๆของน้ำยาหล่อเย็น ในกรณีที่ใช้น้ำเปล่าเติมแทนน้ำยา Coolant จะทำให้เกิดการกัดกร่อนและเกิดสนิมภายในระบบหล่อเย็น จนทำให้ระบบระบายความร้อนทำงานผิดปกติ และเครื่องยนต์เกิดความเสียหายตามมา

2. น้ำยา Coolant ช่วยยับยั้งการคราบตะกรัน น้ำยาหล่อเย็นมีสารเพิ่มคุณภาพที่ช่วยยับยั้งการเกิดคราบตะกรันภายในหม้อน้ำ ซึ่งคราบตะกรันเกิดจากการเติมน้ำในหม้อน้ำ เนื่องจากในน้ำมีแร่ธาตุประเภทแคลเซียม และแมกนีเซียมปะปนอยู่มาก เมื่อน้ำถูกเติมเข้าสู่ระบบหล่อเย็นจะทำเกิดคราบหินปูนและก่อตัวเป็นคราบตะกรันขึ้นภายในแผงระบายความร้อนของหม้อน้ำ ตะกรันจะทำให้หม้อน้ำอุดตัน ทำให้ขัดขวางทางเดิมของน้ำในการระบายความร้อน ความร้อนในระบบจะสูงขึ้นละทำให้ลูกสูบไหม้ ติดตาย ส่งผลให้ฝาสูบโก่ง จนทำให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหาย

3. น้ำยา Coolant ช่วยเพิ่มจุดเดือดของน้ำ น้ำยา Coolant จะช่วยเพิ่มจุดเดือดของน้ำให้สูงขึ้น ทำให้น้ำไม่กลายเป็นฟองหลังจากการระบายความร้อนเมื่ออุณหภูมิของน้ำสูงเกินจุดเดือด การเกิดฟองในระบบระบายความร้อนจะทำให้เกิดรอยตามดบริเวณผิวโลหะ ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนลดลง ความร้อนในระบบสูงขึ้น และไอน้ำในระบบจะดันให้ฝาสูบโก่ง ทำให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหาย

4. น้ำยา Coolant ช่วยตรวจสอบจุดรั่วไหลของหม้อน้ำ สีของน้ำยา Coolant จะช่วยให้สามารถตรวจสอบหรือสังเกตุจุดรั่วไหลของหม้อน้ำได้ง่ายขึ้น เพื่อประโยชน์ในการซ่อมบำรุง โดยสีของน้ำยา Coolant นั้น ไม่ได้บ่งบอกถึงคุณสมบัติหรือคุณภาพของน้ำยา Coolant แต่อย่างใด แต่เป็นตัวช่วยในการชี้จุดรั่วไหลและระดับของถังพักน้ำยาระบายความร้อนได้อย่างชัดเจน

ที่มา : https://bit.ly/3yhLFnl

ค้นหาผลิตภัณฑ์วาโวลีนที่เหมาะสมกับรถของคุณhttp://www.valvoline.co.th/our-products/

#Valvoline #ValvolineThailand #TheOriginalMotorOil