ประเภทของน้ำยาหม้อน้ำในท้องตลาด และคำแนะนำการใช้งาน?

ประเภทของน้ำยาหม้อน้ำในท้องตลาด และคำแนะนำการใช้งาน?

สำหรับเกร็ดความรู้ที่เราจะมาแนะนำในวันนี้ก็คือ น้ำยาหม้อน้ำในท้องตลาด มีกี่ประเภท มีข้อควรระวังหรือคำแนะนำดีๆ ที่ราอยากแชร์ให้คุณรู้ ตามมาครับ

ระบบหม้อน้ำ จะมีน้ำยาหม้อน้ำ คอยทำหน้าที่ระบายความร้อนออกจากเครื่องยนต์ เพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ หากระบบหม้อน้ำทำงานผิดปกติหรือเสีย คุณจะต้องเสียเงินเพื่อซ่อมแซมอย่างมหาศาล วันนี้วาโวลีนจะพาทุกท่านไปเรียนรู้ถึงวิธีการตรวจสอบน้ำยาหม้อน้ำ รวมถึงระบบระบายความร้อนให้อยู่ในสภาพปกติ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

ประเภทน้ำยาหม้อน้ำในท้องตลาด มีแบบไหนบ้าง???
เราสามารถแบ่งประเภทน้ำยาหม้อน้ำ จำแนกตามการผสมน้ำหรือการใช้งาน ออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่

   1) แบบผสมเสร็จพร้อมใช้งาน (Ready To Use : RTD) ในท้องตลาดอาจมีชื่อเรียกอื่นๆ เช่น Pre-Mix หรือ Ready Mix โดยแบบผสมเสร็จนั้นเป็นประเภทที่ได้รับความนิยมสูงสุด ทั้งจากศูนย์บริการและผู้ใช้งานทั่วไป เนื่องจากสามารถใช้งานง่ายเพียงเติมเข้าสู่หม้อพักน้ำให้ได้ระดับตามปกติ
   2) แบบเข้มข้น (Concentrate) ต้องผสมน้ำก่อนการใช้งาน คือแนะนำให้ผสมน้ำยาหม้อน้ำกับน้ำ ในอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างบรรจุภัณฑ์ เช่น สามารถใช้งานโดยการผสมกับน้ำ 1:1 - 1:3 กล่าวคือ แนะนำให้ผสมแบบเข้มข้น อัตราส่วน น้ำยาหม้อน้ำ 1 ลิตรผสมกับน้ำ 1 ลิตร หรือเจือจางที่สุด คือ อัตราส่วน น้ำยาหล่อเย็น 1 ลิตรผสมกับน้ำ 3 ลิตร

คำแนะนำการใช้งาน

1) สังเกตุน้ำยาหล่อเย็นเดิมในรถของท่าน ว่าเป็นแบบไหน อาจศึกษาจากเอกสารคู่มือประจำรถ เป็นต้น อย่าเปลี่ยนชนิดของน้ำยาหล่อเย็น เพราะถ้าเติมสูตรที่แตกต่างกัน อาจจะส่งผลเสียต่อระบบระบายความร้อนได้

2) เติมน้ำเพียงอย่างเดียวลงในระบบหม้อน้ำได้หรือไม่?
- เป็นคำถามที่พบบ่อย คำตอบ คือ การเติมน้ำยาหม้อน้ำเพียงอย่างเดียวนั้นดีที่สุด ต่อระบบระบายความร้อน เนื่องจากการเติมน้ำเปล่าลงไปผสมกับน้ำยาหล่อเย็น อาจทำให้ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนด้อยประสิทธิภาพลง ยกเว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินจริงๆ ก็สามารถเติมน้ำเปล่าผสมเข้าไปได้
- อีกทั้งน้ำยาหม้อน้ำยังมีจุดเดือดสูงกว่าน้ำเปล่าอยู่มาก กล่าวคือ น้ำยาหม้อน้ำจะมีจุดเดือดอยู่ที่ 120 องศาเซลเซียสขึ้นไป ต่างจากน้ำเปล่าที่มีจุดเดือดเพียง 100 องศาเซลเซียส แม้ว่าขณะเครื่องยนต์ทำงาน จะมีอุณหภูมิประมาณ 80-90 องศาเซลเซียส แต่ในบางจังหวะ เช่น ในขณะเร่งแซงด้วยความเร็วรอบสูงๆ หรือขับขึ้นเขาหรือทางชันเป็นระยะเวลานาน อุณหภูมิระบบหม้อน้ำจะพุ่งสูงขึ้นเกินกว่า 100 องศาเซลเซียส ทำให้น้ำเปล่าเพียงอย่างเดียวที่เติมลงในระบบหม้อน้ำ จะเดือดเปลี่ยนสภาพจากของเหลวระเหยกลายเป็นไอ ต่างจากน้ำยาหม้อน้ำที่มีจุดเดือดสูงกว่าที่ยังคงสภาพเป็นของเหลวนำพาความร้อนออกจากเครื่องยนต์ได้

3) น้ำที่ใช้ผสมน้ำยาหม้อน้ำ ควรเป็นน้ำชนิดใด?
แนะนำให้เติมน้ำสะอาดเข้าสู่ระบบหม้อน้ำ กล่าวคือ น้ำดื่ม, น้ำกลั่นหรือน้ำประปา ขึ้นอยู่กับความสะดวก ไม่แนะนำให้เติมน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น น้ำบาดาล,น้ำคลอง โดยเด็ดขาด เพราะในระยะยาวจะทำให้เกิดสนิม รวมทั้งสิ่งสกปรกที่เจือปนในน้ำ เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดตะกรันได้ในระยะยาว หรืออาจเสียหายรุนแรงถึงขั้นวาล์วน้ำตาย จนไม่สามารถระบายน้ำและความร้อนได้ตามปกติ

ค้นหาผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์อัตโนมัติวาโวลีนที่เหมาะสมกับรถของคุณ : https://www.valvoline.co.th/our-products/transmission/ato.php

#Valvoline #TheOriginalMotorOil