รูปแบบเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซ NGV และข้อดีข้อเสียจากการใช้ก๊าซ NGV

รูปแบบเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซ NGV และข้อดีข้อเสียจากการใช้ก๊าซ NGV

ในปัจจุบันราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น ประกอบภาครัฐและเอกชนมีความพยายามในการหาพลังงานทดแทน จึงส่งผลให้หลายท่านสนใจเลือกติดตั้งก๊าซ NGV และดัดแปลงเครื่องยนต์ วันนี้วาโวลีนจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเครื่องยนต์ดัดแปลงประเภทนี้กันครับ

รูปแบบเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซ NGV แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

1) เครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซ NGV เป็นเชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียว (Dedicated NGV) เป็นเครื่องยนต์ที่ออกแบบให้ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ ซึ่งมีระบบเผาไหม้เชื้อเพลิง ที่ต้องใช้หัวเทียนในการจุดระเบิด มีทั้งรถที่ผลิตออกมาจากโรงงานรถยนต์โดยตรง และที่ทำการดัดแปลงเครื่องยนต์ภายหลัง

2) เครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงได้ 2 ชนิด มี 2 ระบบ คือ
   2.1 เครื่องยนต์เชื้อเพลิง 2 ระบบ (Bi-fuel) เป็นเครื่องยนต์เบนซินที่ติดตั้งอุปกรณ์ใช้ก๊าซ และถังก๊าซเพิ่มเติม สามารถเลือกใช้เชื้อเพลิงได้ทั้งเบนซินและก๊าซ NGV
   2.2 เครื่องยนต์ระบบเชื้อเพลิงร่วม (Diesel Dual fuel) เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ติดตั้งอุปกรณ์ใช้ก๊าซและถังก๊าซ ซึ่งใช้น้ำมันดีเซลร่วมกับก๊าซธรรมชาติ NGV โดยน้ำมันดีเซลจะเป็นตัวจุดระเบิดนำร่อง

ข้อดีของการใช้ก๊าซ NGV ในเครื่องยนต์ 2 ระบบ
1) ประหยัดค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง เมื่อเทียบกับน้ำมันเบนซิน 91 และ 95 จะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 75%
2) สามารถเลือกใช้เชื้อเพลิงได้ตามต้องการ ทั้งเบนซินและก๊าซ NGV โดยสามารถปรับสวิตซ์เลือกใช้เชื้อเพลิงได้ แม้ในขณะรถวิ่งอยู่
3) เครื่องยนต์ (ยกเว้นบ่าวาล์วไอเสีย) สึกหรอน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการใช้น้ำมันเบนซินเนื่องจาก
   - ไม่มีการเจือจางน้ำมันเชื้อเพลิง ในน้ำมันเครื่อง ทำให้อายุการใช้งานน้ำมันหล่อลื่นสูงขึ้น
   - ก๊าซ NGV ไม่มีกำมะถันเป็นส่วนประกอบ จึงทำให้ความเป็นกรดต่ำกว่าในน้ำมันเบนซินและดีเซล ซึ่งมีสารกำมะถันปนอยู่ด้วย

ข้อเสียของการใช้ก๊าซ NGV ในเครื่องยนต์ 2 ระบบ
1) ต้องติดตั้งถังบรรจุก๊าซ รวมถึงเนื้อก๊าซที่มีน้ำหนักประมาณ 78 กิโลกรัม (ถังก๊าซ 63 กิโลกรัม รวมเนื้อก๊าซประมาณ 15 กิโลกรัม)
2) เสียพื้นที่บรรจุสัมภาระ เนื่องจากต้องติดตั้งถังบรรจุก๊าซ ในพื้นที่หลังรถ
3) กำลังเครื่องยนต์และอัตราเร่ง ด้อยกว่าการใช้น้ำมันเบนซินเป็นเชื้อเพลิง เนื่องจากเครื่องยนต์มีอากาศเข้าไปเผาไหม้น้อยลง รวมถึงมีน้ำหนักถังก๊าซที่ติดตั้งเข้าไปเพิ่มเติม
4) บ่าวาล์วไอเสียของเครื่องยนต์ใชก๊าซ NGV มีโอกาสสึกหรอเร็วกว่าการใช้น้ำมันเบนซิน ทั้งนี้เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดปัญหา แนะนำให้ผู้ติดตั้งอุปกรณ์ดำเนินการ ดังนี้
   4.1 ตั้งเวลาการจุดระเบิดของหัวเทียน (Timing Advance) ให้เหมาะกับการใช้ก๊าซ NGV
   4.2 รถยนต์ต้องสตาร์ทด้วยน้ำมันเบนซินทุกครั้ง จนความเร็วรอบของเครื่องยนต์ได้ตามค่าที่กำหนดไว้ จึงเปลี่ยนไปเป็นก๊าซแทนน้ำมัน
   4.3 ตรวจเช็คและตั้งวาล์วไอเสีย ทุกระยะทางประมาณ 40,000-60,000 กม.

ค้นหาผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์อัตโนมัติวาโวลีนที่เหมาะสมกับรถของคุณ : https://www.valvoline.co.th/our-products/engine-oil/all-climate-premium.php

#Valvoline #TheOriginalMotorOil