รับประกันคุณภาพสูงสุด

ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เป็นบทพิสูจน์คุณภาพของผลิตภัณฑ์วาโวลีน ดังนี้

  1. ผลิตภัณฑ์วาโวลีน ได้มาตรฐานเทียบเท่าหรือสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด โดยมาตรฐานอุตสาหกรรมและผู้ผลิตรถยนต์
  2. ผลิตภัณฑ์วาโวลีน ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูงผสมกับสารเพิ่มคุณภาพเทคโนโลยีล่าสุด เพื่อให้ได้น้ำมันเครื่องที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดแก่ลูกค้า
  3. ผลิตภัณฑ์วาโวลีน ได้รับการพิสูจน์ว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพยืดอายุและให้การปกป้องเครื่องยนต์ได้สูงสุด
  4. ผลิตภัณฑ์วาโวลีน ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ทุกประเภทมีคุณสมบัติและคุณภาพตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากล