68

วาโวลีน ไฮดรอลิก เอดับบลิว 68 น้ำมันไฮดรอลิกประสิทธิภาพสูง สำหรับระบบไฮดรอลิกทั้งงาน Mobile และ Stationary อีกทั้งสามารถใช้เป็นน้ำมันหมุนเวียน น้ำมันหล่อลื่นลูกปืน และหล่อลื่นระบบเกียร์บางประเภท

มาตรฐาน

DIN 51524 PART I (HL)

ขนาดบรรจุ

18 ลิตร, 200 ลิตร

Product Information Sheet