ผลิตภัณฑ์พิเศษ ในกลุ่มสินค้า Valvoline

  • ผลิตภัณฑ์ป้องกันสนิม (Rust Preventive) สำหรับยานยนต์ เรือเดินทะเล และรถไฟ
  • สารหล่อลื่นเกียร์เปิดขนาดใหญ่ (Opened Gear Lubricant) ประเภทสังเคราะห์ที่ทนความร้อน หรือรับโหลดสูงเป็นพิเศษ
  • น้ำมันหล่อลื่นเพื่อสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำมันไฮดรอลิกที่สลายตัวได้ตามธรรมชาติ (Biodegradable)
  • น้ำมันอุตสาหกรรมพิเศษประเภทสังเคราะห์ เช่น น้ำมันเกียร์สังเคราะห์ (Synthetic Gear Oil หรือน้ำมันไฮดรอลิกชนิดทนไฟ (Fire Resistance Hydraulic Fluid)