กรองน้ำมันเครื่องวาโวลีน ช่วยให้น้ำมันเครื่องที่ไหลเวียนในระบบสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก ส่งผลต่ออายุการใช้งานของเครื่องยนต์ กรองน้ำมันเครื่องจะช่วยดักจับฝุ่นละออง และสิ่งสกปรกที่แขวนลอยอยู่ในน้ำมันเครื่องขนาด 10-20 micron ซึ่งมีขนาดเล็กมากออกจากน้ำมันเครื่อง จึงมั่นใจได้ว่าน้ำมันที่ไหลเวียนไปหล่อลื่นตามชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์จะสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

ตรวจสอบขนาดผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่น คลิก