ซุปเปอร์ คูลแลนท์ ออร์แกนิค เทคโนโลยี น้ำยารักษาหม้อน้ำคุณภาพสูง มีส่วนผสมของสารเอทิลีน ไกลคอล ให้การใข้งานในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง ใข้ได้ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล รถกระบะ และรถบรรทุกหรือรถโดยสารงานหนัก ตลอดจนเรือประมง สามารถใช้งานโดยการผสมกับน้ำ 1:1 - 1:3 ด้วยเทคโนโลยี ออร์แกนิค (Organic Technology, OAT) ช่วยให้การปกป้องที่ยาวนานถึง 2 ปี หรือ 200,000 กม.

เกรด

BS 6580, NB/SH/T0521

ขนาดบรรจุ

1 ลิตร, 18 ลิตร

Product Information Sheet