SAE 80W-90, 85W-140

น้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย ประสิทธิภาพสูง ผสมสาร Extreme Pressure เทคโนโลยีล่าสุด ให้การปกป้องเฟืองเกียร์เต็มประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับรถเก๋ง รถกระบะ รถบรรทุก และรถโดยสารขนาดใหญ่ ตลอดจนเกียร์อุตสาหกรรม ปกป้องฟันเฟืองเกียร์สูงสุดทั้งในสภาวะงานหนักรับภาระสูง

มาตรฐาน

API GL- 5, MAN 342N, ZF TE ML 05A, 07A, 12E, 16B, 16C, 16D, 17B, 19B

ขนาดบรรจุ

5 ลิตร, 18 ลิตร, 200 ลิตร

Product Information Sheet