บทพิสูจน์แห่งการหล่อลื่นของวาโวลีน และความภาคภูมิใจอันเปี่ยมล้นที่ได้ร่วมเส้นทางไปกับมูลนิธิโครงการหลวง

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ณ สำนักงานของมูลนิธิโครงการหลวง ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง เสด็จเพื่อรับมอบการถวายชุดสติกเกอร์สะท้อนแสงตามมาตรฐานแห่งความปลอดภัยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อติดท้ายรถบรรทุกขนส่งของโครงการหลวงทุกคัน จากนายเพิ่มศักดิ์ โกศลพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วาโวลีน (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมกันนี้ได้รับมอบเสื้อคอปกปักตราสัญลักษณ์มูลนิธิฯ สำหรับพนักงานของโครงการหลวงเพื่อเป็นการ ร่วมส่งเสริมภาพลักษณ์ของโครงการหลวง

ทั้งนี้เพื่อแสดงความขอบคุณที่โครงการหลวงให้ความไว้วางใจ เจาะจงเลือกใช้น้ำมันเครื่องวาโวลีนกับรถบรรทุกขนส่งทุกคันของโครงการหลวงมาเป็นเวลากว่า 15 ปี ซึ่งวาโวลีนมีส่วนสำคัญในการช่วยลด ค่าจ่ายใช้ด้านบำรุงรักษารถบรรทุกทั้งหมด ทำให้มูลนิธิมั่นใจที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของวาโวลีนทั้งระบบการบำรุงรักษาตั้งแต่น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้าย รวมถึงน้ำยาหล่อเย็น และที่ผ่านมามีรถบรรทุกขนส่งจำนวนหนึ่ง ผ่านการใช้งานเกิน 2 ล้าน กิโลเมตรไปแล้วโดยที่สภาพของเครื่องยนต์ยังดีเยี่ยม นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของผู้บริหารและพนักงานวาโวลีนทุกคนเป็นอย่างยิ่งที่ผลิตภัณฑ์ วาโวลีนเป็นส่วนหนึ่งในการขนส่งและจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรทั้งหมดของมูลนิธิฯ ซึ่งเป็นที่ ทราบกันดีว่ามูลนิธิโครงการหลวง เป็นโครงการอันเกิดจากพระราชดำริ ที่มีคุณประโยชน์ต่อประชาชนทั่วทุกภาคในประเทศไทย

หลังจากนั้น คณะผู้บริหารบริษัทวาโวลีนฯ ได้รับเกียรติให้เข้าเยี่ยมชมกิจการของมูลนิธิโครงการหลวง โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดียิ่งจากอาจารย์พันเดช ผลอินทร์ หัวหน้าแผนกยานพาหนะ และทีมซ่อมบำรุงมั่นใจในคุณภาพของน้ำมันเครื่องวาโวลีนเป็นอย่างดี ความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจเหล่านี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างความมั่นใจในคุณภาพและเทคโนโลยีต่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของวาโวลีน มากยิ่งขึ้น

วาโวลีน ร่วมฉลอง 150 ปี ของการเป็นผู้นำนวัตกรรมน้ำมันหล่อลื่น…

วาโวลีนพัฒนาต่อเนื่อง สู่พลังขับเคลื่อนระดับโลก